Door Financiële Winkel nog verder in de malaise

De VVD Delft is geschrokken van de berichtgeving over een onderzoek naar misstanden bij de Financiële Winkel van Delft. In dat bericht staat dat tientallen mensen gedupeerd zijn door fouten bij schuldhulpverlening in Delft. In totaal blijken ongeveer 50 van de 360 mensen op enige manier gedupeerd te zijn. Het lopende onderzoek is nog niet afgerond. Hierover wordt de raad eind december geïnformeerd.

De VVD vindt dat de Financiële Winkel moet voorkomen dat er schulden ontstaan. Deze instantie dient er voor te zorgen dat mensen niet in de schulden komen en moet voorkomen dat mensen verder in de schulden komen. De VVD Delft vindt het zeer zorgelijk dat onze meest kwetsbare inwoners met financiële problemen door een professionele instantie, zoals Financiële Winkel, zo gedupeerd zijn dat in sommige gevallen de schuld zelfs is opgelopen. De VVD Delft wil dat iedereen die bij de Financiële Winkel aanklopt erop moet kunnen vertrouwen daar de juiste informatie krijgen, op tijd wordt geholpen, schulden afnemen en verdere schulden worden voorkomen.

Wij vinden dit probleem rondom de Financiële Winkel zeer verdrietig voor alle betrokken Delftenaren en zijn blij met de door de wethouder geboden maatwerkoplossingen aan gedupeerden. Toch maken wij ons zorgen over de toekomst. Wij vrezen dat dit geen incident is, maar een structureel probleem. Daarom heeft de VVD in de commissie Sociaal Domein en Wonen aan de wethouder gevraagd om nadat het onderzoek is afgerond te komen met een actieplan en verbetertraject. De VVD wil dat de werkwijze van de Financiële Winkel verbetert en checks and balances worden ingebouwd, zodat dit soort misstanden in de toekomst niet meer voorkomen. In het eerste kwartaal zal de wethouders ons informeren over haar verbeterplan. De VVD volgt dit plan op de voet.

De VVD Delft is van mening dat de gemeente zich vooral moet richten op preventie, het voorkomen van problematische schulden. Voorkomen is beter dan genezen. Mensen moeten daarom leren om verstandig met hun geld om te gaan. Geld uitgeven wat je niet hebt is zeer onverstandig. Dit geldt natuurlijk ook voor de gemeente zelf.

Miranda Voogt
Raadslid VVD Delft