Meer balans in de Delftse woningmarkt

De VVD vindt het belangrijk dat Delftenaren in Delft kunnen wonen. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente inzet op doorstroom. Op dit moment zit de woningmarkt helemaal op slot. Wij willen dat er weer beweging komt in de vastzittende Delftse woningmarkt.

In Delft is 38,3% van de woningen een sociale huurwoning. Dat zijn woningen die per definitie bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. Dat is niet erg want dat is ook de bedoeling van deze woningen. Toch wil de VVD ervoor waken dat Delft doorslaat en alleen maar sociale huurwoningen blijft bouwen. Wij geloven namelijk dat wonen in een stad die gemixt is voor iedereen prettig wonen is. De balans hierin is belangrijk.

Wanneer er te weinig mensen wonen die draagkrachtig zijn, dan levert dat problemen op voor de stad. De stad wordt daarmee steeds armer en armer. De gemeentelijke lasten zullen steeds meer gaan stijgen om de begroting rond te kunnen krijgen. Delft wordt dan steeds duurder om in te wonen en er zijn steeds minder mensen die dit kunnen betalen. We belanden daarmee in een vicieuze cirkel. Dat gaat een tijdje goed, maar op een gegeven moment is de balans doorgeslagen en is de rek eruit. De VVD wil dit scenario voorkomen en wil dat Delft weer gezond, draagkrachtig en veerkrachtig wordt.

Wij willen mensen met een laag inkomen absoluut niet de stad uit jagen, integendeel. Deze Delftenaren willen we behouden en een passende woning kunnen bieden. Dat kan alleen als er voldoende middeldure (huur)woningen in Delft zijn om de doorstroom te bevorderen. En deze doorstroom kan gerealiseerd worden door meer middeldure woningen te bouwen, zodat er ook echt doorgestroomd kan worden naar een woning in Delft. Dat betekent dat wij niet minder sociale huur willen, maar meer middeldure huur zodat niet het absolute aantal sociale huurwoningen daalt, maar alleen het percentage sociale huurwoningen daalt naar het landelijke gemiddelde van 30%, zoals afgesproken in de woonvisie.

Miranda Voogt
Raadslid VVD Delft

Zet cookies aan om de video te tonen.