Delft is klaar met betutteling

Waar is de tijd gebleven dat men elkaar gewoon aansprak op ongewenst gedrag, zonder dat daar regelgeving voor gemaakt moest worden? De VVD Delft is klaar met de betuttelingen van de samenleving. Wij vinden het de normaalste zaak dat mensen niet in de buurt van kinderen roken en rekening met elkaar houden. Dat zijn onze Nederlandse normen en waarden, daar is geen lokale regelgeving voor nodig.

Want dat is feitelijk wat een aantal fracties met het initiatiefvoorstel Rookvrije generatie wil regelen. De indieners van het initiatiefvoorstel willen dat de gemeente nu al de lokale regels (de algemene plaatselijke verordening (APV)) gaat veranderen. Met het wijzigen van de APV willen de indieners verbieden dat bij scholen en speeltuinen gerookt wordt. Ook willen zij dat alle gemeentelijke gebouwen rookvrij worden gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat in de gebouwen de bestaande rookruimten verwijderd moeten gaan worden.

Het rookvrij maken van alle gemeentepanden is wat de VVD betreft geen oplossing die bijdraagt aan een rookvrije generatie. Het leidt alleen tot gemeenteambtenaren die buiten voor de ingangen van de gemeentelijke gebouwen roken. Dat is niet fraai voor het straatbeeld, maar vooral erg ongezond voor de mensen die door de rook naar binnen moeten lopen. Het voorstel van de wethouder om de ambtenaren dan maar tijdens het roken een rondje te laten lopen, vindt de VVD ook geen goed idee. Dat heeft namelijk tot gevolg dat rokers langer buiten blijven wat weer ten koste gaat van de productiviteit. Hiermee beloon je eigenlijk het roken. Daarom is de VVD Delft van mening dat je geen geld moet steken in het afbreken van de huidige oplossing door de afgesloten rookhokken op de afdelingen te verwijderen.

Ook het wijzigen van de APV is geen goed idee, enerzijds omdat de VVD tegen overbodige regelgeving is, maar bovenal omdat het handhaven van de APV geld kost. Maar de gemeente Delft heeft helemaal geen geld om de regels uit de APV te handhaven en boetes uit te delen aan mensen die rondom scholen en speeltuinen roken. Zoals uit het recente rapport van de Delftse Rekenkamer blijkt, wordt er nu al niet goed gehandhaafd op de huidige regels uit de APV. De vraag is dan ook, waaraan gaat de gemeente prioriteit geven? Wat de VVD betreft is dat handhaven op veiligheid en op het rondslingerende afval op de Delftse straten. Wij willen dat de Delftse handhaving eerst op het juiste niveau wordt gebracht, voordat er extra taken aan worden toegevoegd. Daarom vinden wij het wijzigen van de APV, zonder deze te handhaven, een vorm van symboolpolitiek.

Politiek voor de b├╝hne, omdat er in de praktijk eigenlijk toch niets verandert. Daar komt nog eens bij dat de rijksoverheid al voldoende middelen en maatregelen ter beschikking heeft om het roken in de buurt van kinderen te verbieden en aan te pakken. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord. Het is daarom zonde om hier ook nog eens lokaal Delfts geld aan te besteden. Wij vragen de wethouder om niet voor de troepen uit te marcheren en te wachten op de aanpak en middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld.

Miranda Voogt
Raadslid VVD Delft