9 maanden wethouder

De eerste negen maanden van mijn wethouderschap zitten erop. En na negen maanden wil je toch wat laten zien! Daarom een eerste column van mijn hand over ontwikkelingen, actualiteiten en in brede zin wat ik zoal meemaak.

Beste VVD-leden,

Het is een fantastische maar ook zeer intense periode geweest. Vanaf de eerste minuut dat je wethouder bent, zit je er middenin. Na onze beëdiging in de nacht van 14 juni stonden we de volgende ochtend om negen uur gezamenlijk op het G40-congres in Putten, om ons daar nog wat onwennig voor te stellen als wethouder. Dat was het begin van een non-stop achtbaan. Er staat ambtelijk een geoliede machine voor je klaar die eraan gewend is om nieuwe bestuurders in te werken, maar de lopende dossiers, ook de lastige, heb je gewoon vanaf dag één op je bureau liggen. En achteraf gezien leer je het meest over je portefeuille door juist die dossiers!

De collegeleden hebben elkaar al goed leren kennen. We vormen samen een waaier aan politieke kleuren maar kunnen het uitstekend vinden. We zijn gedreven op inhoud en resultaat, niet op spelletjes. We zijn voorzichtig: we hebben pas op de plaats gemaakt met grote investeringen omdat we financieel orde op zaken willen stellen en daar ruimte voor zoeken. We hebben een gezamenlijke drive om in gesprek te zijn met de stad. We vinden dat niet moeilijk, want wij willen echt weten wat er speelt.

Vanuit die stevige basis is het fijn werken aan mijn portefeuille. Daarin speelt een hoop op terreinen waar de VVD vaak een vreemde eend in de bijt is. Als het gaat om jeugdhulp, zowel de regionale inkoop als de lokale toegang, sta ik aan de lat. Onder mijn verantwoordelijkheid worden schoolgebouwen gebouwd en gerenoveerd, ik buig me over kansen voor beroepsonderwijs op onze tot nog toe voornamelijk academische campus, maar ook over wettelijke taken als onderwijsachterstandenbeleid en schooluitval. Op integratie en inburgering na zitten in mijn portefeuille geen typische VVD domeinen. VVD'ers richten zich vaak op economie, juist daar waar de overheid zich vooral faciliterend en op afstand kan opstellen... Of op de "harde" ruimtelijke kant. Maar onze politieke kleur kan juist ook verschil maken in het sociaal domein: het grootste deel van elke begroting.

Dat domein heeft het nodig dat er lean en resultaatgericht naar gekeken wordt. Doen we hier niet meer dan nodig is, maar ook: doen we wat echt nodig is goed? Wie geld besteedt aan mensen die het niet nodig hebben, heeft onvoldoende over voor de echte nood. We staan als VVD'ers voor een kleine overheid die zich beperkt tot kerntaken, een overheid die terughoudend is op zaken die anderen ook goed kunnen oppakken. Dan moet je die kerntaken dus wel ontzettend goed uitvoeren, want mensen zijn daarvoor volledig van jou afhankelijk. Ik neem dat hoog op.

Daarnaast heb ik dossiers die niet alleen sociale, maar ook ruimtelijke aspecten kennen, zoals de inrichting van zowel Kuyperwijk als Buitenhof. Over Buitenhof hebben jullie recent in het AD kunnen lezen. Hier de link naar het artikel waarin onder andere de eerste stap naar meer variatie in het woningaanbod wordt beschreven: https://www.ad.nl/delft/woningaanbod-buitenhof-wordt-stuk-gevarieerder~ac1bc555/.

De komende tijd zal ik steeds een dossier uitlichten. Hopelijk biedt het stof voor discussie!

Met liberale groet,

Hatte van der Woude
Wethouder Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie
Gebiedswethouder Buitenhof en Kuyperwijk