Geef gewelddadig jihadisme geen kans in Delft

De vermeende banden van het Cornelius Haga Lyceum en een terroristische organisatie, de aanslagen in Utrecht & Nieuw-Zeeland en de doodsbedreigingen aan het adres van Thierry Baudet. Het zijn trieste voorbeelden van gebeurtenissen die maken dat ook wij in Delft waakzaam moeten blijven. Eén van de belangrijkste speerpunten van de VVD is dat in Delft iedere wijk veilig is. De VVD wil dat er alles aan wordt gedaan om iedere vorm van radicalisering en polarisatie in onze wijken tegen te gaan. We moeten niet wegkijken, maar aanpakken. De VVD heeft daarom opgeroepen tot beter inzicht in potentiële conflicten en tegenstellingen in Delft.

In onze samenleving is er ruimte voor een grote diversiteit van opvattingen en leefstijlen. Onze vrijheden zijn echter geen vrijbrief voor onverdraagzaam gedrag. Het vanuit bepaalde levensovertuigingen aanzetten tot radicalisering, geweld, haatzaaien en discriminatie is onacceptabel voor de VVD. Ook de groeiende invloed van links- en rechts-extremistisch gedachtegoed is zorgelijk. In Delft werken gemeente, veiligheidspartners en maatschappelijke organisaties samen aan het tegengaan van radicalisering en het verminderen van tegenstellingen ('polarisatie').

Een belangrijke rol in deze aanpak is weggelegd voor VVD-wethouder Hatte van der Woude die integratie in haar portefeuille heeft. De VVD is positief over de Delftse aanpak van bruggen bouwen en verbinden. Tegelijkertijd zitten organisaties en individuen niet altijd te wachten op die verbinding en saamhorigheid. De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van maart opgeroepen tot meer inzicht in de aanwezigheid van eventuele subculturen in Delft die radicaliserend of ondermijnend gedrag vertonen. Het college gaat met een quick scan-onderzoek gehoor geven aan deze oproep van de VVD.

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft