Vuurwerk verbieden: geen haalbaar idee

Het lijkt nog ver weg: Oud en Nieuw, de jaarwisseling naar 2020. Toch ontvingen de raadsleden in mei al een brief over de maatregelen in aanloop naar het feestgedruis. De jaarwisseling is een prachtig feest. Maar in de brief is te lezen dat met name vanwege harde vuurwerkknallen en de rotzooi op straat, het oud-en-nieuwfeest ook voor overlast kan zorgen. Tegenstanders van vuurwerk opperen daarom wel eens om vuurwerkvrije zones in te stellen. Of zelfs vuurwerk helemaal te verbieden. In Delft zijn meerdere fracties daar voorstander van.

Niet de VVD. De VVD wil juist vasthouden aan de mooie tradities van de jaarwisseling, waarin er ook zeker vuurwerk mag zijn. Wij zijn tegen het verbieden van vuurwerk of het instellen van vuurwerkvrije zones. Het is aan de bewoners van Delft te bepalen hoeveel geld zij daar aan uit willen geven. En het is hun eigen verantwoordelijkheid om op een veilige manier om te gaan met vuurwerk. Laten we niet meteen maar weer naar ‘de overheid’ kijken.

Natuurlijk heeft de overheid een rol, maar die ligt bij preventie en het bestrijden van overlast. Want laten we eerlijk zijn: niet iedereen gaat op een goede, veilige manier om met vuurwerk. Gelukkig hebben we in Delft een politie- en brandweercorps dat elk jaar weer keihard werkt om uitgebreid voorlichting te geven, raddraaiers op te pakken of branden te blussen.

Maar het lokaal verbieden van vuurwerk of het instellen van vuurwerkvrije zones: dat gaat ons te ver. Dat lijkt bovendien helemaal niet de oplossing voor het verminderen van overlast. Sterker nog: het handhaven van dit soort lokale regels of zones is gewoonweg niet haalbaar.

Hoe kan iemand ‘raden’ waar de knal precies vandaan komt? Bovendien zijn de aanstekers vaak al weggerend, voordat er een handhaver op locatie is. Daarbij, zo benadrukte onze burgemeester bij de bespreking van de brief, drukt het instellen van verplichte zones flink op de capaciteit van de politie. Inzet die juist zo hard nodig is bij de ‘normale’ werkzaamheden tijdens de jaarwisseling.

Laten we er daarom met elkaar gewoon een mooi en gezellig feest van maken. Zonder van alles te verbieden. Mét vuurwerk.