Afval voor- of nascheiden?

Delft heeft een eigen afvalbedrijf, samen met enkele andere gemeenten in de regio: Avalex. De VVD vindt dat afval moet worden ingezameld op een dienstverlenende manier voor de inwoners van Delft. Dus makkelijk, dichtbij en goedkoop. En niet de hele tuin vol met grote avalbakken. Dit alles op een manier die het milieu zo min mogelijk schaadt.

Helaas zorgt Avalex al heel lang voor problemen, in het verleden vaak in financiƫle zin, maar tegenwoordig ook als het gaat om de uitvoering van Het Nieuwe Inzamelen (HNI).

Zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde begroting dat het recent her en der ingevoerde HNI niet de resultaten oplevert die ons bij het invoeren werden voorgeschoteld. Het komt erop neer dat HNI zorgt voor meer overlast voor de bewoners van Delft maar niet leidt tot lagere kosten of een beter milieu. Het lijkt erop dat de investeringen die we gedaan hebben voor dat nieuwe inzamelen voor niets zijn geweest.

De VVD is tegen verdere uitrol van dat nieuwe inzamelen. Afvalstromen moeten worden beperkt en gescheiden, maar niet tot elke prijs. Afval is geen opvoedingsinstrument van de gemeente. Dienstverlening moet voorop staan. Techniek zou ons moeten helpen betere resultaten te halen. Dus makkelijk en goedkoop voor de mensen in Delft en beter voor het milieu.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft