VVD-fractie maakt frisse start in nieuwe samenstelling!

Op zondag 1 september is de fractie van de VVD Delft voortvarend begonnen in de nieuwe samenstelling.

Onder leiding van communicatiecoach en oud-wethouder Lennart Harpe kwam de fractie bij elkaar om de politieke doelen voor het komende jaar te bespreken. Onder andere openbare ruimte, veiligheid, afvalverwerking en wonen zijn tijdens de strategiedag aan de orde gekomen. Bij de teambijeenkomst in de prachtige kamer van Charitate in het museum Prinsenhof schoven ook wethouder Hatte van der Woude en de secretaris van het bestuur aan. De fractie kijkt terug op een zeer geslaagde fractiedag en gaat met nieuw elan aan de slag met het oplossen van problemen waar gewone Delftenaren zich voor gesteld zien!