Een baan is de beste sociale voorziening

De VVD heeft vorig jaar ingestemd met het experiment Sociaal Uitzendbureau. Dat experiment heeft veel geld gekost en na 1 jaar zijn 2 mensen aan een baan geholpen. Daarom roept de VVD op om per direct de inzet rondom het Sociaal Uitzendbureau te staken. Uit het experiment blijkt dat de gemeente niet beter in staat is om mensen aan het werk te helpen dan de markt. Wij vragen de wethouder om per direct te stoppen met het experiment en de taak om mensen aan werk te helpen weer over te laten aan de markt. Ook vragen wij de wethouder om te onderzoeken waarom het niet is gelukt om deze mensen aan werk te helpen, zodat we hiervan kunnen leren.

Een baan is de beste sociale voorziening, dit is al sinds lange tijd het standpunt van de VVD. De VVD staat altijd sympathiek tegenover ideeën die zorgen dat mensen uit de uitkering komen en weer aan het werk gaan. Eén van die ideeën betreft het Sociaal Uitzendbureau. Wat in eerste instantie als een sympathiek idee overkomt, blijkt in de praktijk de plank mis te slaan.

Het sociaal uitzendbureau zou veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan een baan helpen. Dat klinkt goed, echter had de VVD afgelopen oktober al vraagtekens of dit voorstel wel doelmatig zou zijn. Het college heeft dit sociaal uitzendbureau vorig jaar opgericht en probeert daarmee mensen die langdurig in de uitkering zitten, weer aan het werk te krijgen. Het argument van het college om dit gemeentelijke bureau op te richten, was dat de markt faalt (het lukt werkgevers niet om deze mensen in dienst te nemen en het lukt uitzendbureaus niet om deze mensen bij een werkgever geplaatst te krijgen) en het niet voor elkaar krijgt mensen uit de uitkering te halen.

Inmiddels zijn wij een jaar verder en staat de evaluatie van het uitzendbureau op de agenda. Vol verwachting keken wij uit naar deze evaluatie en hoopten dat veel mensen aan een baan geholpen zouden zijn. Helaas blijkt uit de evaluatie dat ook het sociaal uitzendbureau niet lukt om mensen aan het werk te krijgen. Het plan was om 20 mensen aan fulltime aan het werk te helpen. Op dit moment is dit met 2 mensen gelukt.

De VVD vindt het erg jammer dat er veel geld, ongeveer € 150.000 gestoken is in dit uitzendbureau zonder dat de doelstelling om 20 mensen aanwerp te helpen is gehaald. Dit geld is betaald door hardwerkende Delftenaren. Daarom is de VVD tegen voortzetting van het sociaal uitzendbureau en vroegen wij gisteren te stoppen met deze dure en ineffectieve maatregel.

Wat de VVD betreft zetten wij het geld van Delft in voor goed onderwijs in scholen met panden die passen bij de tijdsgeest. Wij zien ook graag dat er in Delft MBO-techniekonderwijs wordt opgezet. Hier zijn namelijk veel banen in te vinden. Ook zet de VVD zich in om bedrijven naar Delft halen, om mensen daadwerkelijk kansen op een baan te bieden. Op zowel Technopolis als Schieoevers is er ruimte voor een MBO-techniekinstituut als voor nieuwe bedrijven. Onderwijs en bedrijfsleven zijn de sleutels om mensen aan het werk te krijgen. Een sociaal uitzendbureau is dat niet. Goed onderwijs en genoeg uitdagende banen dragen bij aan meer financieel zelfredzaamheid, en daarmee geluk. Bovendien is een stad waarin bijna iedereen een baan heeft, ook een prettigere en veiligere stad om in te leven. Laten we daar dus op inzetten!

Miranda Voogt en Ivan Maassen
Raadslid en commissielid VVD Delft