De juiste parkeerder op de juiste plek in Delft

Het was een bijzondere avond, de raadvergadering van 26 september. Dat kwam in de eerste plaats door het afscheid van onze fractievoorzitter Bart Smals, de installatie van VVD-commissielid Casper Kroes én mijn eigen installatie als raadslid. En dat niet alleen: ik mocht ook meteen twee inhoudelijke agendapunten voor mijn rekening nemen. De eerste was het voorstel van het college voor een mobiliteitshub in Nieuw Delft. De tweede het voorstel voor het invoeren van parkeerregulering in de Bomenwijk en het Agnetapark.

Met name over dit tweede voorstel hadden we als VVD nog wel wat vragen. De parkeerproblemen zijn in deze wijken volgens een deel van de bewoners groot. Auto's staan op de stoep omdat er niet genoeg plekken zijn. En de weinige plekken die er zijn, worden bezet door dagjesmensen die gratis willen parkeren en van daaruit de binnenstad inlopen. Met als resultaat: wijkbewoners kunnen hun eigen auto niet meer in hun straat kwijt.

Er moet dus een oplossing komen. De oplossing van het college is om in deze wijken het vergunningparkeren en betaald parkeren in te voeren. Nu is de VVD groot voorstander van 'de juiste parkeerder op de juiste plek' krijgen, maar we vragen ons af of dit hiervoor de beste instrumenten zijn. Immers:

  • Een groot risico is het 'waterbedeffect': door het vergunningparkeren en betaald parkeren in de twee wijken uit te breiden, lopen we het risico dat we de parkeerproblemen naar naastgelegen wijken verplaatsen.
  • De vervuiler betaalt (niet): het is vervelend dat de bewoners van deze wijken nu met extra kosten geconfronteerd worden. Terwijl de parkeerproblemen ontstaan door anderen: mensen van juist buiten deze wijken.

Maar goed, zoals ik hiervoor zal zei: voor deze twee wijken was nu snel een oplossing nodig. Daarom heeft de VVD ingestemd met voorstel.

Tegelijkertijd hebben wij het college nadrukkelijk opgeroepen om met een nieuwe en vooral integrale visie op parkeren in Delft te komen. We moeten voor de gehele stad Delft de meest effectieve regimes bepalen die helpen om de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen. Laten we stoppen met parkeerregulering steeds achteraf, opnieuw en per wijk te bepalen. Dan zitten we over een half jaar opnieuw een lange avond te discussiëren over parkeerproblemen, maar dan in een volgende wijk. Gelukkig komt er over een paar maanden een nieuwe, integrale mobiliteits- en parkeervisie aan. Laten we die aangrijpen om een duidelijke aanpak voor alle wijken te bepalen. Met als doel: de juiste parkeerder op de juiste plek.

Tessa van den Berg
Raadslid VVD Delft