VVD wil een betaalbare, duurzame en dienstbare afvalscheiding

De gemeente moet afval op een dienstbare, betaalbare en duurzame manier inzamelen en verwerken. Welke vorm daarvoor het beste is, hangt af van de karakteristieken van een woongebied. In sommige woongebieden is dat bronscheiding (via Het Nieuwe Inzamelen), in andere kan juist nascheiding uitkomst bieden.

Het college van Delft heeft als doel om 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2022 te realiseren. Om hier aan te kunnen voldoen, is vorig jaar in Hof van Delft en Harnaschpolder met bronscheiding gestart via Het Nieuwe Inzamelen (HNI). Daarbij scheiden we thuis groente en fruitafval (GFT), papier, glas en plastic en brengen we het restafval naar containers in de buurt.

 

Afvalscheiding is belangrijk, aangezien de kosten voor het verbranden van afval steeds verder toenemen. En daarmee ook de afvalstoffenheffing. Afvalinzameling met HNI leidt echter nog nauwelijks tot meer afvalscheiding of minder restafval. Dat geeft het college aan in haar brief van 11 oktober 2019. Bronscheiding in drukbevolkte binnensteden met veel appartementen – zoals in Delft – brengt sowieso veel praktische problemen met zich mee. Want waar worden al die losse containers dan neergezet?

 

De VVD wil juist dat afvalinzameling en -scheiding zo makkelijk, duurzaam en betaalbaar mogelijk is. Afvalscheiding via nascheiding van in het bijzonder plastic, metaal en drankenkartons (PMD) is in sommige gevallen goedkoper, makkelijker en effectiever. Steeds meer gemeenten passen het met succes toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)[1].

 

In onze motie “Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft”, ingebracht bij de Begrotingsbehandeling, heeft de VVD het college daarom gevraagd mogelijkheden te creëren voor nascheiding. We vinden het belangrijk dat de wijze van afvalscheiding in de Delftse wijken wordt bepaald op basis van maatwerk, dus passend bij de karakteristieken van een woonomgeving. Omgevingen met laagbouw en grondgebonden woningen lenen zich goed voor bronscheiding met HNI, maar binnenstedelijke gebieden en omgevingen met hoogbouw lenen zich juist goed voor nascheiding. Onze motie, mede ingediend met CDA, D66, STIP en Onafhankelijk Delft, is unaniem aangenomen. Mooi nieuws en we zien de aanpak van het college dus met warme belangstelling tegemoet!

 

Tessa van den Berg

Raadslid VVD Delft


Zet cookies aan om de video te tonen.