Begroting (2020-2023)

De VVD is tevreden met de begroting. De uitgaven en inkomsten zijn goed met elkaar in balans. We juichen de investeringen in de openbare ruimte toe, zoals het opknappen van wegen, riolen of het pleintje in de Kuyperwijk. Want niet alleen in de binnenstad, maar in alle wijken moet de kwaliteit omhoog.

En we hebben ook nog wel wat andere wensen. De VVD vindt in de eerste plaats dat de gemeente geen geld uit moet geven aan zaken waar de Delftenaar geen baat bij heeft. We willen daarom meer duidelijkheid over waar welke subsidies aan bijdragen. Bovendien moet de juiste zorg worden verleend aan degenen die dat echt nodig hebben.
Mensen vanuit de bijstand moeten we actief aan het werk krijgen. Uitkeringen moeten een springplank zijn, geen hangmatten. Goede  opleidingen en banen op alle niveaus (MBO, HBO én WO) zijn dan cruciaal.

Daarnaast moet Delft betaalbaar blijven voor iedereen. De woonlasten blijven nagenoeg gelijk, maarde VVD ziet liever dat de woonlasten weer eens gaan dalen.

Tot slot moet het college doorpakken op duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en afval:

  • De gemeente wil in 2050  klimaatrobuust en energieneutraal zijn. De VVD wil van papier naar écht doen. De maatregelen moeten dan wel betaalbaar zijn voor de Delftenaar.
  • Alle wijken in Delft moeten goed bereikbaar blijven. Parkeeroverlast moet geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door beter gebruik van de garages.
  • Geweldsincidenten met zelfs handgranaten mogen absoluut niet (meer) plaatsvinden. Gemeente en politie moeten daarom meer doen om criminele netwerken op te sporen.
  • De gemeente moet het afval op een dienstbare en betaalbare manier inzamelen en verwerken. Wat de VVD betreft kiezen we voor nascheiding.


Dimitri van Rijn

Raadslid VVD Delft