Energieperspectief 2050: laten we het realistisch en betaalbaar houden

In de raadsvergadering van november was er kort aandacht voor het regionale Energieperspectief 2050. Het geeft een doorkijk op hoe we er op het gebied van energie over dertig jaar bij (kunnen) zitten. Met dit ‘eindbeeld’ voor ogen, kan Delft een eigen uitvoeringsprogramma gaan uitwerken. Een mooi moment voor de VVD om maar weer eens te benadrukken wat voor ons cruciale uitgangspunten zijn, namelijk: haalbaarheid en betaalbaarheid voor de Delftse inwoners.

Energie is een urgent onderwerp, waar we als gemeente, als regio en natuurlijk landelijk ambitieuze afspraken over hebben gemaakt. De VVD ondersteunt deze ambities, maar is tegelijkertijd ook kritisch. In de gemeenteraadsvergadering hebben we daarom drie aandachtspunten aan het college meegegeven:

1.      Laten we kiezen voor een maatwerkaanpak, met maatregelen die passen bij de Delftse woonomgeving en die echt werken. Dat betekent ook dat we de maatregelen moeten monitoren, want we willen weten of de maatregelen daadwerkelijk effectief zijn.

2.      Laten we verder de betaalbaarheid van de energieambities voorop zetten. De energietransitie moet betaalbaar blijven voor de inwoners van Delft.

3.      En laten we bovendien de markt zijn werk doen bij het vinden van slimme oplossingen. We denken dan in het bijzonder aan de TU Delft en innovatieve Delftse bedrijven. Op die manier creëren we meteen een verdienmodel voor slimme Delftse oplossingen.  

 

Kortom, wat de VVD betreft is onze energie-aanpak er een die past bij de Delftse woonomgeving, de Delftse innovatieve ondernemingen en vooral: de portemonnee van de Delftse inwoners.


Tessa van den Berg

Raadslid VVD Delft