Nieuw Delft, nieuwe kansen!

Het project Nieuw Delft nadert zijn afronding, met veel nieuwe mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Maar wat de VVD betreft kunnen we nog niet achterover gaan leunen: we moeten scherp blijven op de planning, de kwaliteit en vooral: het geld.

Al bijna tien jaar wordt er druk gebouwd op en aan zogenoemd ‘Nieuw Delft’, u weet wel: het gebied naast het historische stadshart en het Centraal Station.

Het gebied is, ten opzichte van een aantal jaar geleden, eigenlijk niet meer te herkennen. Recent besprak ik in de commissie Ruimte en Verkeer de voortgangsrapportage “Nieuw Delft’’. Het is niet aan de commissie om te beoordelen of de huizen en gebouwen die gebouwd worden, mooi zijn of niet. Nee, de commissie gaat over de kaders, zoals het geld en de planning.

En precies daarover heb ik namens de VVD kritische vragen gesteld aan de wethouder. Zo maken wij ons zorgen over de fietsenproblematiek in dit gebied. Op dit moment is er een groot te kort aan fietsparkeerplekken. De derde fietsenstalling wordt wéér later opgeleverd dan gepland: nu is ons 31 augustus 2020(!) toegezegd. En dan is het maar de vraag of er over een paar jaar niet weer problemen zijn, want het aantal fietsen in Delft blijft toenemen. Zeker wanneer de gemeente het gebruik van de fiets verder wil stimuleren.

Verder hebben wij onze zorgen geuit over de financiën van het project. Het budget dat is gereserveerd voor risico’s en onvoorzien loopt snel terug naar nul euro. Natuurlijk, gezien de eindfase van het project kan dat logisch zijn, maar ook dan moeten we scherp blijven op onze centen. Wij houden dat samen met de wethouder nauwlettend in de gaten.

 Maar bovenal kijken wij als VVD en inwoner van onze mooie stad natuurlijk uit naar het resultaat. Het is een kansrijk gebied met zijn 24 hectare, 1.200 woningen en 40.000 m2 gebruiksruimte. We zijn trots op Ons Delft!

Avinash Krishnasing

Commissielid Ruimte & Verkeer VVD Delft