Een terugblik op 2019, een vooruitblik naar 2020

Rond de tijd van dit schrijven ben ik anderhalf jaar wethouder. Volgens de meeste wethouders met een hele termijn - of langer - ervaring, ben je dan net opgewarmd. Ik heb het afgelopen jaar in ieder geval als uiterst intensief ervaren, maar kijk er met een voldaan gevoel op terug omdat er resultaten zijn behaald en er een goede start is gemaakt voor meer resultaten in 2020 en daarna.

Een paar opvallende zaken in 2019. De commotie in Tanthof zal niemand zijn ontgaan. Een wijk waar mensen relatief tevreden zijn, blijkt uit alle statistieken. Maar de leefbaarheid van de wijk is zeker niet vanzelfsprekend. Leegstand van verouderde schoolgebouwen, een onderwerp uit mijn portefeuille, is er maar een van. Overlast neemt toe, winkels hebben het zwaar. Ouderen willen graag in de wijk blijven wonen, maar kunnen in de eigen wijk geen passende woning vinden. In samenspraak met de raad intensiveren wij een breed onderzoek in de wijk, waarin het basisonderwijs ook een goede plek krijgt.

Erg blij ben ik met de impuls van 420.000 euro die bij de begrotingsbesprekingen door de raad geaccordeerd is voor het van Foreestplein in de Kuyperwijk: een wijk waar de mensen veel minder tevreden zijn. Ondernemers en buurtbewoners zijn het er over eens dat het pleintje en de aansluitende openbare ruimte wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Daarom zijn er al gesprekken gaande met de buurt en met ondernemers over hoe het plein en de omgeving aantrekkelijker gemaakt kan worden. De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden hoe dit budget zinvol besteed kan worden om een aantrekkelijkere woon- en winkelomgeving te maken. Dit plan voor verbetering van het pleintje past binnen de ontwikkelingen die in de wijk gaande zijn. Supermarkt Plus is begonnen aan de uitbreiding naar een prachtige grotere winkel, geflankeerd door een nieuwe fietsstraat. Daarnaast wordt veel verouderde sociale woningbouw vernieuwd.

Verder is in 2019 de Internationale middelbare school geopend. De eerste lichting kinderen van internationale ouders in Delft wordt klaargestoomd voor de toekomst in een voor dit doel tijdelijk ingericht gebouw aan de Colijnlaan. De grond voor de bouw van de nieuwe school is in 2019 ook aangekocht: uiteindelijk zullen er 440 leerlingen vlakbij de TU Delft en de internationale basisschool gehuisvest worden.

Jeugdzorg was flink in het nieuws afgelopen jaar, en de inkoop van jeugdzorg in Haaglanden in het bijzonder. De jeugdzorgaanbieders daagden de tien inkopende gemeenten van Haaglanden voor de rechter om de tarieven die wij boden voor de inkoop voor komende jaren. Ik ben met drie andere wethouders meerdere keren om de tafel gegaan met deze aanbieders, en ook met de minister zelf. Mijn boodschap: iedereen wil reƫle tarieven. Maar wat dat zijn, is lastig vast te stellen, daarover zijn alle partijen inclusief de minister het eens.
Daarom gaan we er nu samen onderzoek naar doen. Nu wij samen inmiddels met een overbruggingscontract de zorg voor 2020 hebben gewaarborgd, hebben wij het hoofd vrij voor de start van dat gesprek dat in 2020 in Delft zal plaatsvinden.

Volgend jaar zullen hier stappen op gezet worden. Ook kom ik in 2020 met een integraal huisvestingsplan voor primair en voortgezet onderwijs voor de komende tien jaar, maak ik een stap in het versterken van de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs, wordt de nieuwe praktijkschool van het Grotius eindelijk gebouwd en de bouw van de nieuwe Cornelis Musius basisschool afgerond. Ik ga in op integratiekwesties en tot slot hoop ik met het MBO, met name techniek, een versterkte verbinding met Delft in het algemeen en HBO en WO, te bewerkstelligen. Want mbo'ers hebben we nodig! Hoe ik dat ga doen... ziet u in 2020!

Hatte van der Woude
Wethouder VVD