Samen maken we het verschil en laten we ons Delft bruisen

"VVD’ers, jong en oud welkom, vertegenwoordigers van andere politieke partijen inclusief ons nieuwe lid Frank van Vliet welkom! Ondernemers welkom! Overige Delvenaren en Delftenaren welkom! Wat zijn we toch een inclusieve partij!

De VVD Delft bruist en maakt het verschil! Tegen alle trends in neemt het aantal leden van de VVD Delft toe! Dit komt omdat bij de VVD realistische impactvolle politiek en gezelligheid hand in hand gaan! Ja mensen we zijn hard op weg om de op een na slechtste verkiezingsslogan van 2018 te realiseren: minder belasting en meer bitterballen!

Ik wil er geen Rita Verdonk verhaal van maken, maar ik ben trots op ons bestuur, trots op onze fractie, trots op onze wethouder en trots op de coalitie!

Ik begin met onze fractie. Onze fractie maakt het verschil:

  • Ten eerste op het gebied verhouding man vrouw. Maar liefst 66% van de VVD-Delft raadsleden is vrouw. Wij hebben in Delft geen vrouwenquotum nodig. Sterker nog. Wij denken erover om voor de volgende verkiezingen een mannenquotum in te stellen.
  • Ten tweede hebben we een diverse fractie. Naast de twee powervrouwen Miranda en Tessa hebben we de jonge en energieke honden Avinash en Casper. Zij zitten vol met vernieuwingsdrang. Daarnaast hebben we de creatieve tegendenker Ivan, die zelfs van hutspot nog een liberaal verhaal kan maken.
  • Ten derde maken we met slechts drie zetels ook politiek het verschil. De SP heeft ons wel eens politiek vakmanschap verweten. Ik wil met u drie voorbeelden geven van het politieke handwerk dat wij in 2019 hebben geleverd:
    1. De VVD is een partij voor ondernemers. Wij zijn pal gaan staan voor de ondernemers op Schieoevers. De komende jaren zal dit gebied worden omgevormd tot een werk-woongebied. In die volgorde en niet andersom. Ruim baan voor de maakindustrie en technisch onderwijs in dit gebied. Onder aanvoering van de VVD zijn een tweetal moties met een grote meerderheid door de raad geloodst. Een interessant project.
    2. Daarnaast hebben wij het ongebreideld uitrollen van het omgekeerde inzamelen van afval gestopt. Het nieuwe inzamelen waar het kan en nascheiding waar het moet. Kortom afvalinzameling op maat. Ook hier hebben wij een motie unaniem door de raad weten te loodsen.
    3. Als derde voorbeeld wil ik benoemen dat wij, samen met de PvdA, het gevoelige onderwerp van integratie op de agenda hebben gezet. Wij mogen geen parallelle werelden laten ontstaan. Onze vrijheden mogen niet worden gebruikt om de democratische rechtstaat te ondermijnen. Voor ons gaat artikel 1 van de grondwet boven vrijheid van godsdienst. Niet wegkijken, maar aanpakken is onze stelling en daarom is het mooi dat onze wethouder binnenkort haar visie op integratie zal presenteren.

Dit is een mooie brug naar onze, jawel vrouwelijke, wethouder. Ja ook Hatte maakt het verschil. Zij is afgedaald in de krochten van het sociaal domein en is nu keihard bezig om de shit op te ruimen die zij is tegengekomen. Sterker nog: zij bouwt momenteel aan goed onderwijs en betaalbare zorg op maat voor onze kinderen. Hatte bewijst dat liberaal, sociaal en zakelijkheid dezelfde kanten zijn van de medaille. Kortom wie nu nog durft te beweren dat liberalisme niet sociaal is moet voor eeuwig zwijgen.

Ik wil afsluiten met wat lovende woorden over de coalitie waarvan wij deel uitmaken. Ja mensen ook deze coalitie maakt het verschil. Wij zijn niet bezig met wat ons scheidt, maar vooral met wat ons bindt. Namelijk de liefde voor Delft. Samen met GL, PvdA, D66 en Stip komen we, in goede harmonie, tot oplossingen die werken. En dat is nodig want voor het oplossen van de grote maatschappelijke problemen zoals op het gebied van de energietransitie, mobiliteit en wonen moeten we onze krachten bundelen waardoor een enorme synergie ontstaat. Wij zijn hier in deze stad samen aan het pionieren en wat mij betreft vervullen wij hier in Delft een voorbeeldrol voor de rest van het land. Niet alleen v.w.b. politieke samenstelling, maar ook v.w.b. de oplossingen.

Het bier wordt warm en de bitterballen koud. Ik rond af. Samen maken we het verschil en laten we ons Delft bruisen. Ik wil toosten op een mooi 2020!"

Dimitri van Rijn
Fractievoorzitter VVD Delft