Mobike: een last of een zegen?

Ondernemers zijn de drijvende kracht achter de economie. Ook in Delft ziet de VVD het bruisen van creatief en innoverend ondernemerschap. De gemeente moet hen zoveel mogelijk ruimte en mogelijkheden geven. Tegelijkertijd moeten er gelijke voorwaarden zijn voor alle ondernemers en moeten ze zich aan wet- en regelgeving houden. Daarnaast mag ondernemerschap niet ten koste gaan van een schone, veilige en duurzame openbare ruimte.

In een brief van het college over de evaluatie van de deelfietsen van Mobike, trekt de wethouder positieve conclusies over het gebruik en de meerwaarde van deze oranje fietsen. En precies daarover heb ik namens de VVD kritische vragen gesteld. Het concept van deelfietsen heeft zeker potentie, maar er zijn veel klachten over deze oranje monstertjes en de verrommeling in de openbare ruimte is groot. Ondernemers mogen geld verdienen, maar het moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wat de VVD betreft werkt het huidige systeem van de deelfietsen niet naar behoren. De fietsen kunnen nu op elke willekeurige plek in de stad worden neergezet. We zien graag een ander systeem, bijvoorbeeld door een aantal vaste stallingen te plaatsen bij de belangrijkste hotspots zoals station TU Campus en op het TU-terrein. Ook vragen wij ons af of deelfietsen daadwerkelijk iets bijdragen aan de mobiliteitsambities van onze gemeente. Laten inwoners of bezoekers van onze stad door de deelfietsen daadwerkelijk vaker de auto staan? Hierop geeft de evaluatie van het college geen enkel antwoord.

Tot slot is Mobike niet de enige ondernemer die deelfietsen wil aanbieden in Delft. Volgens de wethouder staan deze aanbieders zelfs in rijen te wachten. Wij zijn voor gelijke kansen voor alle ondernemers, maar voordat er nog meer deelfietsen in de stad komen, moeten er eerst duidelijke afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk dat het niet één grote rommel wordt in de Delft met deelfietsen. Als VVD zullen we dit kritisch in de gaten houden en waar dat nodig is op blijven bijsturen.


Avinash Krishnasing

Commissielid Ruimte & Verkeer VVD Delft
Zet cookies aan om de video te tonen.