Update van de wethouder in roerige tijden

Er was voor een wethouder onderwijs, jeugd en kinderopvang genoeg te doen deze week. De situatie is ongekend. Vorige week zondagochtend zat ik met schoolbestuurders voor spoedberaad in een verlaten stadskantoor. Afgelopen dinsdag vergaderde het college daar ook. Met verder alleen een handvol medewerkers, de glazenwasser die er toevallig was, en de mensen van handhaving in het gebouw. We proberen de ontwikkelingen met man en macht het hoofd te bieden, en ik moet zeggen, er wordt keihard gewerkt door iedereen. We zijn bijna naadloos overgeschakeld op werken via video en telefoon. Dat gaat goed! Nu na een week, wil ik jullie graag even bijpraten.

Onderwijs en opvang

Het is nu een week geleden dat ik in de loop van zaterdag 14 maart signalen kreeg dat de situatie rond de scholen begon te kantelen. Tot dan toe waren ze open, maar dat weekend bleek iedereen in het onderwijs aan het werk om een steeds lastiger wordende situatie rond te breien. Tot wel 20% van de docenten en ander personeel was niet meer beschikbaar. Er vielen steeds meer gaten in roosters, er waren zorgen rondom de organisatie van de schoolexamens juist in die omstandigheden, sommige locaties moesten bijna gedwongen al sluiten. Er was onduidelijkheid over of een school dat "met gegronde reden" mocht doen, en daardoor werd de druk vanuit ouders om de school wel, of juist niet te sluiten groter.

Op zondagochtend 10.00 uur ben ik daarom met alle Delftse schoolbestuurders die ik op korte termijn kon bereiken samengekomen op het Stadskantoor. We hebben gezamenlijk knelpunten verzameld die we hebben doorgegeven aan regionale en landelijke besluitvormers. Een paar uur later kwam er duidelijkheid: de scholen gaan dicht, op de schoolexamens komen we nog even terug. We hebben meteen besloten om de opvang niet strikt te beperken tot kinderen van ouders met cruciale beroepen, maar ook kinderen met een sociaal medische indicatie erin mee te nemen. Die thuis laten blijven kan echt te zwaar zijn voor ouders, en dat is uiteindelijk niet goed voor de kinderen.

Meteen is met man en macht ambtelijk gewerkt om alles goed te communiceren. De laatste te accorderen brief kwam op zondagavond 23.30 uur nog op mijn bureau. De volgende dag was het spannend of het goed zou verlopen, maar alles ging redelijk soepel. Er was een grote wens van scholen en opvang om kinderen op de vertrouwde locaties op te vangen en niet op centrale, aangewezen plekken, en voorlopig kunnen we die wens honoreren en gaat dat goed.

Op diezelfde zondagavond al zijn de eerste docenten begonnen met "digital classrooms" te maken en die vol te zetten met huiswerk en planners, niet zelden tot teleurstelling van kinderen... Maar dat is natuurlijk geweldig, want de vertraging wordt hiermee beperkt. Met het ingezette afstandsonderwijs doemde een nieuw probleem op: niet elk gezin beschikt over een geschikte computer om hierop aan te haken. We hebben daarop de regeling om er een aan te vragen bij de gemeente bij een laag inkomen versneld, en zijn daarnaast in gesprek gegaan met de scholen die hierover signalen afgaven. Zij moeten nu bepalen waar zij behoefte aan hebben.

Intussen gaan de schoolexamens door, en doordat het grootste deel van de kinderen nu thuis zit, hebben de scholen de handen vrij om zich goed om de examenleerlingen te bekommeren en hebben zij ook genoeg ruimte om de examens af te nemen met genoeg fysieke ruimte tussen de leerlingen.

Jeugd

Bij jeugd rezen meteen twee kwesties.
Als eerste moest de toegang, met name voor acute gevallen, beschikbaar blijven, maar ook worden voldaan aan de richtlijnen van de RIVM. Kinderen die niet veilig zijn, moeten geholpen worden, corona of niet. Hier is aan voldaan door de toegang open te houden, maar afgeschaald.

Vervolgens bleek de continuïteit van het zorgaanbod in het geding. Ook jeugdhulp is uiteindelijk een kwestie van vraag en aanbod en omzet, en een hele hoop klandizie valt nu -tijdelijk- weg. Wij werden als gemeenten onmiddellijk aangeschreven door aanbieders van jeugdhulp, waarbij zij onder andere wezen op hun liquiditeitspositie, net zoals veel ondernemers dat hebben gedaan. Wij zijn daarover snel met hen in gesprek gegaan, en parallel deed het ministerie van VWS dat met de VNG. Dat loopt, en wij hopen volgende week met nieuws hierover te komen.

Tot zover, wordt vervolgd!

Hatte van der Woude
Wethouder VVD Delft