Één Delft: samen door de crisis

Bij de Marine heb ik geleerd dat je in tijden van crisis de bedrijfsvoering en besluitvorming zo moet inrichten dat de slagkracht maximaal is en vitale processen zo lang als mogelijk geborgd kunnen worden. De samenleving is geen marineschip, maar op dit moment bevinden wij ons in een crisis van ongekende omvang. Ongekende tijden vergen ongekende maatregelen. Het is geen tijd voor politiek gewin en het uitvergroten van verschillen het is tijd voor eenheid, samenwerking en focus. De VVD schaart zich achter de aanpak van het college en trekt intensief op met alle andere partijen in de Delft om degenen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis te ondersteunen.

Namens de VVD-fractie wil ik mijn respect uitspreken voor allen die dag en nacht bezig zijn met het zorgen voor onze kwetsbaren, het bewaken van de openbare orde & veiligheid en het tegengaan van de verspreiding van het virus. Het kabinet heeft er vooralsnog niet voor gekozen om het gehele publieke leven plat te leggen. Door op een verantwoorde manier om te gaan met onze vrijheden kunnen wij een totale lockdown voorkomen.

Desalniettemin zijn er ingrijpende maatregelen nodig om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Deze maatregelen hebben voor iedereen in Delft een grote impact op het dagelijks leven. Op dit moment moeten wij er met elkaar zijn voor de zieken en hun familieleden. Daarnaast moeten we zorgen dat ouderen, daklozen, scholieren, ondernemers en instellingen zo goed als mogelijk uit de crisis komen. Als VVD-fractie scharen wij ons achter de aanpak van het college en de ambtelijke organisatie. Samen met de andere politieke partijen zullen wij hen helpen om slagvaardig op te treden, de juiste prioriteiten te stellen en nieuwe maatregelen te vinden.

Zo zullen wij voortduren aandacht vragen voor een effectief pakket aan lokale maatregelen ter ondersteuning van onze ondernemers, zoals het verlichten van de lokale lasten en de de verruiming van de levertijden aan winkels. Ook zullen wij sturen op de continuïteit van zorg aan kwetsbare mensen, het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen en toereikende opvang voor daklozen. Ook zullen wij ons inzetten voor het mogelijk maken van (thuis)onderwijs voor al onze kinderen in Delft.

De veerkracht van onze Delftse samenleving is ongekend en het is bijzonder om te zien hoe wij met elkaar innovatieve wegen vinden om de samenleving draaiende te houden. Ik wil u uitnodigen om uw onzekerheden, vragen en ideeën met ons te delen, zodat wij samen, als één Delft, door en sterker uit de crisis komen.

Namens de fractie VVD Delft,

Dimitri van Rijn
Fractievoorzitter

 

Contactgegevens fractie VVD Delft

Al onze activiteiten die tot 1 juni zouden plaatshebben zijn geannuleerd. Uw onzekerheden, vragen en ideeën kunt u per e-mail of telefoon met ons delen:

Economie, Financiën & Bestuur

Dimitri van Rijn (dimitri.vanrijn@vvddelft.nl)
Casper Kroes (casper.kroes@vvddelft.nl)

Sociaal Domein & Wonen

Miranda Voogt (miranda.voogt@vvddelft.nl)
Ivan Maassen (ivan.maassen@vvddelft.nl)

Ruimte & Verkeer

Tessa van den Berg (tessa.vandenberg@vvddelft.nl)
Avinash Krishnasing (avinash.krishnasing@vvddelft.nl)