Een Kamerlid werkt ook vanuit huis

Beste liberale Delftenaren, de dagelijkse cijfers van het RIVM over COVID-19 lijken vaak abstract en onpersoonlijk. Totdat er iets gebeurt waardoor het heel dichtbij komt. Voor mij was dat het bericht van het overlijden van Hans Horlings, CDA-wethouder uit Midden-Delfland, 58 jaar. Dan worden de cijfers plotseling heel confronterend en echt. Dan word je er weer bewust van dat achter die cijfers echte mensen zitten. Mensen met gezinnen, familie en vrienden. Ik leef dan ook intens mee de nabestaanden van Hans Horlings en alle andere nabestaanden van deze crisis.

Maar net als vele anderen, ben nu ik nu thuis met mijn familie/gezin. We volgen de richtlijnen van het RIVM en blijven zoveel als mogelijk thuis. Maar ook hebben wij, met elkaar, een andere routine moeten vinden. Dat heeft nadelen maar ook veel voordelen. Zelf maak ik grote sprongen in het 'op afstand werken' en wordt mijn creativiteit uitgedaagd. Zo ben ik begonnen met virtuele werkbezoeken: ik had mij voorgenomen voor het einde van het jaar alle MBO's te bezoeken, dat gaat niet meer lukken. Nu heb ik mij voorgenomen om zoveel mogelijk virtuele klaslokalen te bezoeken. Een heel andere maar ook informatieve manier om te horen wat er in het land speelt.

Met mijn portefeuille kan ik gelukkig goed uit de voeten, ook vanuit huis. Naast de digitale werkbezoeken die ik al heb genoemd besteed ik mijn tijd nu ook aan het schrijven van een initiatiefwet. Eerder heb ik aangekondigd een wet te willen maken die het mogelijk maakt om bedrijven een evenwichtig Alcohol-, Drugs- en Medicatiebeleid (ADM-beleid) te laten voeren.

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het niet meer toegestaan om ADM-controles te houden. De resultaten van deze controles worden gezien als bijzondere persoonsgegevens. Wat mij betreft bestaat een evenwichtig ADM-beleid uit voorlichting, preventie en ondersteuning voor werknemers die met een verslavingsprobleem te maken hebben. En in sommige beroepen is de veiligheid zo belangrijk dat als sluitstuk van dit beleid er ook ruimte moet zijn voor een test. Noodzakelijk om te het controleren of mensen zich aan de afspraken houden. Die laatste stap is nu niet toegestaan.

Uit de praktijk, maar ook uit veel onderzoeken blijkt dat, wanneer er gecontroleerd wordt op het gebruik van alcohol en drugs tijdens werktijden, tot wel 5% van de mensen positief is. Dat is een zeer zorgelijke situatie. Er zijn heel veel situaties te bedenken waarbij het onder invloed zijn van verdovende middelen op de werkvloer, een gevaar oplevert voor de werknemer zelf, zijn collega's, maar ook klanten, patiënten of omstanders. Om ongelukken op de werkvloer te voorkomen wil ik het mogelijk maken dat bedrijven een proportioneel, evenwichtig en sluitend ADM-beleid kunnen uitdragen.

Het schrijven van een wet en het daarbij horende proces is op zichzelf al een heel avontuur. Het begint met de wetstekst en de memorie van toelichting. Wanneer ik die klaar heb, stuur ik het naar de Raad van State, die een advies geeft. Als alles dan goed gaat, vervolgt er een proces met veel stappen eindigend in een debat in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Ik schat dat het hele proces normaal zo’n 2 tot 3 jaar duurt. Ik hoop het sneller te kunnen afronden, maar ik zal de VVD Delft op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vraag me er ook gerust naar op de volgende (hopelijk snel weer) borrel. Maar voor nu, blijf binnen en volg de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Alleen samen kunnen we deze crisis oplossen.

Bart Smals
Tweede Kamerlid VVD