Duidelijke afspraken over bereikbaarheid en parkeren in Delft: ja! Autobezitters pesten: nee!

Het Coronavirus heeft ons sinds afgelopen maart helemaal in zijn greep. De impact van het virus én van de getroffen maatregelen, is gigantisch. In het bijzonder voor ondernemers, professionals in het onderwijs, ouderen, en natuurlijk ook voor al die helden in de zorg, handhaving en hulpverlening. De crisis staat uiteraard ook hoog op de agenda van de lokale politiek. Elke week is er een korte digitale raadsvergadering om de laatste ontwikkelingen, zorgen en maatregelen met elkaar te bespreken.

Inmiddels is het mei en komen ook weer andere, we noemen het even ‘normale’, onderwerpen op de agenda van de raad. Eén van die onderwerpen is het Mobiliteitsplan Delft. Ofwel: de aanpak op het gebied van verkeer, doorstroming, (fiets)parkeren, autoluwe gebieden, bereikbaarheid etc. Menig inwoner en ondernemer in Delft kent deze discussie maar al te goed. Het liefst wil iedereen zich zo snel, gemakkelijk en goedkoop mogelijk van A naar B kunnen bewegen. En daarna zijn fiets, auto of ander vervoermiddel voor de deur kunnen parkeren. In Delft hebben we daar echter maar weinig plek voor, zeker in de binnenstad. En daarom zijn er maatregelen nodig en is een nieuw Mobiliteitsplan in voorbereiding.  

Dit plan wordt binnenkort in concept aan de raad en aan de ‘stad’ aangeboden. Een mooi moment om hier als VVD het gesprek over aan te gaan. Met de andere raadsfracties, met het college en natuurlijk met inwoners en ondernemers. Voor ons staat een aantal voorwaarden centraal: 

  • nieuwe afspraken over mobiliteit hebben altijd een duidelijk doel, dus geen autoluwe gebieden of milieuzones om het invoeren, maar omdat het een duidelijk doel dient; 
  • toon respect voor autobezitters en ondernemers, zorgverleners of anderen die afhankelijk zijn van hun auto; 
  • maatregelen moeten passend en effectief zijn; 
  • nieuwe maatregelen gefaseerd invoeren, dus stap voor stap en lerend van de effecten; 
  • geen maatregelen invoeren zonder goede alternatieven; 
  • de tarieven voor parkeren moeten redelijk zijn; 
  • oplossingen voor mobiliteit liggen op verschillende terreinen: tarieven, zonering, vergunningen, garagegebruik, bezoekers versus bewoners et cetera. Elk knelpunt en elke wijk vraagt zijn eigen mix van oplossingen.

En om dan maar een voorbeeld te geven hoe het wat ons betreft in ieder geval níet moet… In maart was in het AD over het Mobiliteitsplan het volgende te lezen: “Er gaat een ambtelijk stuk rond waarin bijvoorbeeld wordt voorgesteld om de bezoekers van Tanthof één euro vijftig per uur te laten betalen.” Betaald parkeren wordt in het krantenartikel door wethouder Huijsmans genoemd als maatregel om het gebruik van de auto terug te dringen.

Maar onze vraag is dan: gaan we dat echt doen door €1,50 per uur te vragen aan bezoekers van Tanthof? Dat is toch helemaal geen redelijke óf doeltreffende maatregel, maar vooral een beetje autobezitter pesten? Want welk probleem lossen we hier mee op? Mobiliteit is een complex vraagstuk, dat om een goede analyse van knelpunten, afwegingen én oplossingen vraagt. Oplossingen die wat ons betreft passend en effectief zijn en met zo min mogelijk onevenredige ‘pijn’ voor de bezitters van een auto, een fiets of welk ander vervoermiddel dan ook.  

We zijn erg benieuwd naar uw ideeën over mobiliteit en parkeren in Delft. Heeft u suggesties of vragen? Mail dan naar: fractie@vvddelft.nl.  


Tessa van den Berg,

Raadslid VVD Delft