Van regionale kaders naar concrete aanpak voor de energietransitie in Delft: niet makkelijk, wel noodzakelijk

Deze week bespraken we in de gemeenteraad de conceptversie van de Regionale Energietransitie, kortom: de RES. Een RES is een strategie om een regio in Nederland – in ons geval de regio Rotterdam-Den Haag – te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. Het beschrijft onder andere het aanbod, de vraag, en de geplande infrastructuur voor warmte. De gemeente heeft op basis van het Klimaatakkoord de taak de RES naar ons eigen Delftse beleid en regels te vertalen. En daar wordt het voor Delft echt relevant, maar ook complex.

We hebben als gemeente een forse verantwoordelijkheid op het gebied van de warmtetransitie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. In de discussie over de energietransitie in Delft is voor de VVD een aantal uitgangspunten belangrijk:

  • Concreetheid en prioritering. De energietransitie doen we er niet ‘even’ bij, maar voeren we uit op basis van een concreet plan van aanpak, dus: wat moet eerst of is laaghangend fruit, en wat kan ook later? Wat de VVD betreft beginnen we bijvoorbeeld met goede isolatie, zodat we de vraag naar warmte in de eerste plaats kunnen verminderen.
  • Realisme. We maken een realistische planning, dat stap voor stap en wijk voor wijk laat zien wat er wanneer moet of gaat gebeuren, zo weten alle Delftenaren waar zij aan toe zijn.
  • Betaalbaarheid. Inzicht in de kosten voor zowel de gemeente als voor de inwoners en ondernemers van Delft is daarom cruciaal. Een actuele, aanvullende uitdaging is de impact van de Coronacrisis, want deze dwingt ons wellicht om nog slimmer met de beschikbare middelen om te gaan.
  • Monitoring. We willen voldoende grip houden op de effectiviteit van de maatregelen die we in het kader van de energietransitie nemen. Dat vraagt om een transparante monitoring van de afgesproken doelstellingen. Waar dat nodig is, kunnen we dan tijdig bijsturen.

De gemeenteraad mocht deze week zijn zogenoemde ‘wensen en bedenkingen’ over de RES geven. De VVD heeft zich daarbij dus vooral gericht op de vraag wat de RES voor Delft betekent. Het college heeft toegezegd de komende tijd samen de raadswerkgroep Energietransitie met deze vragen aan de slag te gaan. Dat is voor de VVD goed nieuws, want alleen met een duidelijk plan van aanpak, een realistische planning en inzicht in de kosten, kan de energietransitie voor Delft een succes worden.

In onze voorbereiding op de bespreking van de RES hebben ook actieve VVD-leden meegeholpen. Via deze weg nogmaals veel dank daarvoor! Wilt u ook meedenken over de energietransitie in Delft? Neem dan contact met ons op via fractie@vvddelft.nl.

Tessa van den Berg,
Raadslid VVD Delft