VVD Delft zet zich in voor goede banden tussen MBO Techniek en nieuwe bedrijvigheid.

Er wordt de afgelopen tijd hard geïnvesteerd in de Delftse economie. Zowel bij YES!Delft als op de DSM biocampus wordt er hard gewerkt aan initiatieven voor Scale-ups om nieuwe technische bedrijven naar Delft te halen. Dit is belangrijk, want er is veel behoefte aan ruimte voor groeiende bedrijven en het levert een mooie kans om meer bedrijven aan Delft te binden. En dat is belangrijk, want hoe meer bedrijven, bijvoorbeeld in de maakindustrie, zich in Delft vestigen, hoe meer kansen er zijn voor het ontstaan van banen. Deze banen kunnen bijvoorbeeld worden ingevuld door technisch geschoolde vakmensen. Helaas is daar juist een tekort aan, ook in Delft.

Tot voor kort was er erg weinig technisch MBO in Delft om deze vakmensen op te leiden. Gelukkig zet onze wethouder van der Woude zich in voor meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Ook spant zij zich in om een aantal belangrijke technische MBO opleidingen naar Delft te halen, en daarbij te focussen op kwalitatief goed en belangrijk vakmanschap.

Net als onze wethouder van der Woude vinden wij het belangrijk dat Delft een techniekstad blijft, maar zich hierin ook ontwikkelt. Van oudsher heeft Delft fantastisch technisch onderwijs op HBO en universitair niveau. Daarom is het aantrekken van voorbereidend en middelbaar technisch beroepsonderwijs hier een zeer waardevolle aanvulling op. Voor een goede doorlopende technische leerlijn kan het één niet zonder het ander. Het VMBO moet naadloos overlopen in het MBO techniek, net zoals het MBO techniek naadloos in het technisch onderwijs op HBO niveau. Dit is voor de VVD erg belangrijk want nog steeds gaat het overgrote deel van onze kinderen naar MBO, en leren daar mega belangrijke praktische vaardigheden. Vaardigheden die nu en in de toekomt steeds belangrijker gaan worden. Want wie gaat al die zonnepanelen produceren en installeren? En wie legt uw internet via glasvezel in de grond en installeert deze in uw woning?

Casper Kroes en Miranda Voogt,
Fractieleden VVD Delft