Eerste commissievergadering nieuwe politieke jaar staat in teken van afvalinzameling

Afgelopen week startte het nieuwe politieke jaar met een commissievergadering Ruimte en Verkeer. Een van de belangrijkste onderwerpen was HNI, ofwel: Het Nieuwe Inzamelen. U weet wel, die methode van afvalinzameling waarbij inwoners wordt gevraagd vóóraf zelf al zoveel mogelijk afvalsoorten te scheiden, óók plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Dat wordt ook wel bronscheiding genoemd. Daartegenover staat nascheiding van PMD, waarin PMD achteraf machinaal van het restafval worden gescheiden. Afvalscheiding is belangrijk om de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te maken, dat is namelijk het afval dat we niet kunnen hergebruiken.

In november 2019 bespraken we de eerste resultaten van HNI in Delft. Bij de bespreking van die resultaten nam de raad unaniem een motie van de VVD aan, waarin het college de opdracht kreeg om de methode van bronscheiding met HNI niet zomaar in alle wijken in te voeren. Liever laten we de keuze voor (de mate van) bronscheiding en/of nascheiding in een wijk afhangen van de betaalbaarheid, duurzaamheid en karakteristieken van de woonomgeving. Kortom: een maatwerkaanpak per wijk. Alleen dan is afvalscheiding echt duurzaam en betaalbaar te houden.

Afgelopen week stond de reactie van het college op de motie centraal. Helemaal tevreden zijn we nog niet. Om tot de gevraagde maatwerkaanpak te komen, zijn nog wel stappen nodig en hoeven we niet te wachten tot de aanbesteding van Avalex in 2022. We kunnen én moeten nu al scherp zijn op wat we wel of niet in een wijk willen vragen van inwoners. Wat de VVD betreft is het niet verstandig om overal ‘Het Nieuwe Inzamelen’ nu al zomaar door te voeren in Delft. Het blijkt dat nascheiding effectiever en efficiënter is in veel binnenstedelijke gebieden dan wanneer de inwoner het zelf doet. Amsterdam en Utrecht hebben er daarom bijvoorbeeld voor gekozen om weer volledig terug te gaan op nascheiding van PMD. In een persbericht van afgelopen juni is daarover te lezen: “Uit een proef blijkt dat met nascheiding een grotere milieuwinst te behalen valt ten opzichte van bronscheiding. Nieuwe nascheidingtechnieken van de machines maken het mogelijk om bij de afvalverwerking PMD goed uit restafval te scheiden. Hierdoor is er machinaal veel meer PMD afval terug te winnen uit het restafval.”

Als VVD staan wij voor een dienstbare, betaalbare en duurzame manier van inzamelen en verwerken van afval voor de inwoners van Delft. We hebben de wethouder deze week daarom opgeroepen om nog eens goed naar de kansen van nascheiding voor de met name dichtbevolkte wijken in Delft te kijken. Anders blijven de kosten stijgen en halen we de gemeentelijke doelstellingen voor het fors verminderen van de hoeveelheid restafval nooit.

Raadslid Tessa van den Berg
Commissielid Avinash Krishnasing