Aftrap nieuw politiek jaar in Coronatijd

Beste leden,

De meeste van ons zijn nu weer terug van een zomer ´staycation´ hier in Nederland, of een vakantie daarbuiten. Hopelijk kunnen we er weer met z´n allen met frisse energie tegenaan in deze nog steeds woelige Covid-19 tijden.

Het nieuwe politieke jaar is inmiddels ook gestart. De maand september staat natuurlijk in het teken van Prinsjesdag en in Delft werkt iedereen hard toe naar de eerste gemeenteraadsvergadering op donderdag 1 oktober. Daarnaast starten zowel lokaal als landelijk de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Vanuit het lokale netwerk Delft zijn huidig VVD Tweede Kamerlid Bart Smals en fractievoorzitter van de VVD Delft Dimitri van Rijn voorgedragen. Wat mij betreft op naar een mooi Delftse liberale afvaarding in de Tweede Kamer!

Als bestuur blijven wij voortdurend afwegen op welke wijze wij de Delftse activiteiten het beste kunnen vormgeven. Kleine activiteiten zoals een nieuwe leden koffie blijven zoveel als mogelijk fysiek plaatsvinden, uiteraard conform de geldende Covid-19 richtlijnen. Binnen de VVD worden trainingen en inhoudelijke activiteiten tot het einde van het kalenderjaar zoveel mogelijk digitaal aangeboden. Voor wat betreft de traditionele maandelijkse borrel van de VVD Delft op de vrijdag na de Raadsvergadering zoeken we ook naar digitale alternatieven zoals de geslaagde pubquiz eind mei. Wij blijven brainstormen over wat de komende maanden allemaal mogelijk is met als doel om elkaar zoveel mogelijk (digitaal) te blijven zien, spreken, uit te dagen en van elkaar te leren. Mocht u daar zelf ideeën over hebben, horen wij dit graag!

Wederom kunnen wij zeggen dat ons lokale netwerk openstaat voor enthousiaste vrijwilligers. Neem gerust contact met een van ons op, als u wat kwijt wilt of een bijdrage wilt leveren aan onze vereniging. Denk dan bijvoorbeeld ook eens aan onze Permanente Campagne Commissie die zich opmaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Liberale groet,

Peter van Oevelen
Algemeen Bestuurslid VVD Delft