Hoor wie klopt daar kinderen..? Ooh kijk het is de lange tirannieke arm van de staat..!

Als VVD vinden wij dat alle gedragingen die strijdig zijn met artikel 1 van de grondwet moeten worden aangepakt. Daarom vragen wij als VVD ook voortdurend aandacht voor de eventuele aanwezigheid van parallelle werelden en casussen die zich niet verhouden met onze democratische rechtsorde. Aan de andere kant vraagt vrijheid om bescheidenheid en terughoudendheid van de staat, maar helaas leven wij steeds meer in een tirannie van urgentie en onmiddellijkheid. Dit wordt pijnlijk duidelijk in de discussie rondom Zwarte Piet.

De afgelopen jaren is het maatschappelijk debat rondom Zwarte Piet drastisch veranderd en geradicaliseerd. De samenleving is verdeeld en het thema is zo groot geworden dat het binnen het politieke domein is gekomen. Het is daarom goed om met elkaar over zo’n beladen thema in discussie te gaan en dat doen wij dan ook binnen de Delftse politiek.

Met elkaar in discussie gaan betekent echter niet dat we vanuit de politiek een oplossing moeten gaan afdwingen. De eerste vraag die wij ons als liberalen stellen is of de samenleving het zelf kan oplossen. Uiteraard moeten wij recht doen aan alle gevoelens en perspectieven die er zijn in de samenleving, maar als VVD geloven wij in de kracht en het vermogen van burgers en organisaties om dit in redelijkheid met elkaar op te lossen.

We zijn dan ook blij met het bij de stichting Sinterklaas Delft ontstane bewustzijn om te veranderen en wij omarmen de beweging die in gang is gezet: 50 % roetveegpieten in 2020; 75% roetveegpieten in 2021 en 100% roetveegpieten in 2022. Wij gaan dan ook niet mee in het vanuit de politiek opleggen van verboden en het afdwingen van oplossingen.

De utopie van maakbaarheid en een steeds opdringerige staat leidt tot scherpere tegenstellingen in de samenleving. Delft is van de Delftenaren. Laten we geleidelijk toegroeien naar alleen roetveegpieten. Geef dit de tijd, doe recht aan alle sentimenten in de samenleving en dwing een deelbelang niet af vanuit de politiek want als we dat gaan doen leidt dat tot verdere polarisatie en het afhaken van zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor het organiseren van een mooi kinderfeest.

Dimitri van Rijn & Miranda Voogt