Nieuw Delft met een nieuwe fietsenstalling, maar is het nu voldoende?

De derde fietsenstalling rond het station van Delft is recent geopend. Deze stalling levert 2.400 extra fietsparkeerplaatsen op. Dat is mooi, want het tekort was fors. Maar is het genoeg, ook gezien de ambities die het college heeft op het gebied van mobiliteit in Delft? Het aantal fietsen neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Waar moeten die staan, en hoe voorkomen we overlast in de openbare ruimte? En dat niet alleen: hoe zorgen we ook voor voldoende doorstroming en veiligheid van al die fietsers? Wat ons betreft is dit één van de centrale gesprekspunten in het Mobiliteitsplan Delft 2040. En ook uw inbreng is daarbij gewenst!

Het gebied rondom het station Delft is volop in ontwikkeling. De afgelopen maand werd de raad bijgepraat over de vorderingen. Zo is er gesproken over het nieuwe “The Student Hotel”, het “Huis van Delft” en de nieuwe fietsenstalling. Als VVD vinden wij het belangrijk dat de vele fietsen rond het stationsgebied goed gestald kunnen worden. Als er onvoldoende plekken zijn, worden fietsen al snel lukraak op straat gezet, met als gevolg overlast en verrommeling. En gezien de groei van het aantal fietsen kan dat probleem de komende jaren alleen maar groter en groter worden.

In het kader van het Mobiliteitsplan Delft 2040 is de raad gevraagd mee te denken over de benodigde oplossingen. We hoeven gelukkig niet vanaf 0 te beginnen. In de afgelopen jaren zijn al veel oplossingen genoemd, van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Markt en inpandige fietsenstallingen tot fietsparkeerboten en nog veel meer. Toch blijft de overlast op straat bestaan, tot soms grote frustratie van bijvoorbeeld winkeliers of mensen die slecht ter been zijn. Daar moet nu echt werk van worden gemaakt.

Wat zijn uw ideeën, of wat zou volgens u het beste werken in Delft? Ook in relatie tot die voorziene groei van het aantal fietsen de komende tijd? Laat het ons weten, of breng het zelf in tijdens één van de stadsgesprekken over het Mobiliteitsplan Delft 2040.