Samen koersvast, juist in Coronatijden

Zaterdag 26 september kwamen de fractie van de VVD Delft en VVD wethouder Hatte van der Woude bij elkaar om de politieke prioriteiten voor de resterende coalitieperiode te bepalen. Uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar in het Vakwerkhuis te Delft. Met plezier was ik namens het bestuur bij deze strategiedag aanwezig en kan ik u vertellen dat de VVD-fractie – ook in coronatijden – koersvast is en bruist!

De dag begon met aandacht voor elkaar en de zogenaamde Rules of Engagement. Om elkaar nog beter te leren kennen introduceerde iedereen kort zijn of haar favoriete boek of film. Vervolgens zijn ieders kracht en kwaliteiten benoemd en is stilgestaan bij de succesfactoren en verbeterpunten van de fractie. Daarbij is onder andere van gedachten gewisseld over de onderlinge samenwerking, de taakverdeling, spelregels, vergaderstructuur en rolneming.

Na een lunch en rondleiding in het Vakwerkhuis heeft de fractie de speerpunten voor de komende tijd vastgesteld. De fractie ligt op koers om het verkiezingsprogramma ‘Ons Delft’ te realiseren en waakt ervoor dat het liberale geluid voldoende naar voren komt in Delft. Om dit liberale geluid zo goed als mogelijk in de (digitale) Raadszaal – en daar buiten – voor het voetlicht te brengen werd de dag vervolgd met een training ‘politieke resultaten’ van Pieter Walraven. Na deze training is de fractie zonder enige twijfel in staat de politieke boodschap nog beter te presenteren in het politieke debat, maar ook in de media en de stad.

Deze geslaagde fractiedag is afgesloten met een diner. Tijdens dit diner zijn oud-commissielid Ivan Maassen en oud-fractiesecretaris Dennis Begheijn nogmaals hartelijk bedankt voor hun inzet voor de fractie. Wouter Labots is welkom geheten als nieuw commissielid binnen de fractie. 

Al met al een geslaagde dag en stel ik vast dat de fractie weer met veel energie dit najaar ingaat. 

Liberale groet,

Lars Nieuwerf