Hoe ziet Delft eruit in 2040?

Het jaar 2040 is nog ver weg, en tóch denken we nu al na over hoe onze stad er dan uit zou moeten zien. Dat doen we in het kader van de Omgevingsvisie 2040. De Omgevingsvisie maken we naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet gaat – zo is al enige tijd de ambitie – alle huidige wetten en regels voor wonen, openbare ruimte, infrastructuur, milieu en water vervangen. Namens de VVD Delft zit Avinash in de raadwerkgroep Omgevingsvisie. Deze week organiseerde hij samen met enkele werkgroepleden een raadsbrede discussiebijeenkomst over de Omgevingsvisie. Allerlei thema’s kwamen aan bod: van een inclusieve en toegankelijke buitenruimte voor iedereen tot stapeling van functies en ruimtegebruik. Als VVD Delft waren we goed vertegenwoordigd, want ook raadsleden Miranda en Tessa en wethouder Hatte van der Woude waren aanwezig.

De komende jaren staan we als stad op het gebied van de openbare ruimte voor flinke uitdagingen. Als VVD hebben we een aantal zaken hoog in het vaandel. Zo willen we dat werken boven wonen komt te staan in de ontwikkelingen binnen het Schieoevers gebied. Ook vinden we het belangrijk dat er goede werkruimtes zijn voor zowel creatieve maakberoepen als academische beroepen. Verder moet de stad voor iedereen toegankelijk zijn en goed bereikbaar blijven voor onder meer ondernemers.

Tijdens de discussiebijeenkomst is onder meer uitgebreid gesproken over het verbeteren van de samenwerking op het gebied van het sociale- en fysieke domein. Dat kan de gemeente doen door de lokale inclusie agenda te koppelen aan de Omgevingsvisie. Ook is gesproken over de concurrerende claims op de buitenruimte. Denk aan ruimte voor woningbouw versus ruimte voor voorzieningen die nodig zijn voor de energietransitie, zoals warmtetransformators. Of denk aan voet- of fietspaden versus parkeerplekken. De ruimte in Delft is schaars, dus de vraag is steeds: hoe ga je hier verantwoord mee om? Het slim stapelen van functies is een mogelijke oplossingsrichting, zoals het combineren groen, sporten en vermaak in één gebouw. Kortom: wees creatief en innovatief. Daar zijn we als stad juist zo goed in!

Met deze avond hebben de raads- en commissieleden niet alleen inzicht gekregen in de werking en uitvoering van de Omgevingsvisie, maar ook in de programma’s, participatiemogelijkheden en kosten die hier mee gepaard gaan. De Omgevingsvisie is gemaakt samen met de stad. Benieuwd naar de concept Omgevingsvisie Delft 2040? Klik dan hier.

Avinash Krishnasing

Commissielid Ruimte & Verkeer

Zet cookies aan om de video te tonen.