Een terugblik op 2020

Nooit hadden we kunnen voorspellen dat 2020 zo zou verlopen. De impact van het coronavirus is enorm geweest. Terugkijkend kan ik stellen dat de eerste prioriteit in onze begroting - maakindustrie en maakonderwijs - nog relevanter is geworden door de coronacrisis. Ik ben er heel erg trots op dat de raad hier bij de laatste begroting mee heeft ingestemd. Herwaardering van vakmanschap! We komen hiermee een stap dichter bij de techniekschool voor VMBO en MBO op de campus. Een goede zaak, want jongeren hebben betere kansen op een baan nodig, en de samenleving heeft innovatieve makers en doeners voor de toekomst nodig.

Samen met 21 partners in de stad heb ik intussen het Manifest Opvoeden en Opgroeien in Delft ondertekend. Daarin hebben we samen weer opnieuw helder gemaakt wie welke rol neemt in het leven van kinderen. En dat sommige problemen gewoon bij opvoeden en opgroeien horen: niet voor alles is speciale hulp nodig. En soms hebben ouders gewoon een steuntje in de rug nodig. Als we het zo doen, kunnen we de kinderen de hulp het meest nodig hebben goed blijven helpen.

Wat nieuw is sinds corona, is de brede belangstelling voor het primair en voortgezet onderwijs. Meerdere partijen uit de stad en onderwijs hebben geholpen bij het verzamelen van laptops voor leerlingen. Er waren zorgen over achterstanden en ventilatie, over opvang van kinderen. Over kinderen die moeilijk bereikbaar waren. Medewerkers van sommige scholen hebben soms gewoon bij gezinnen thuis aangebeld om poolshoogte te nemen.. Wat dat betreft leveren de scholen een topprestatie: ik heb daar heel erg veel respect voor! De samenwerking met de gemeente is heel goed geweest en is dat ook nu weer, in deze nieuwe golf.

Het past bij deze waardering voor onderwijs dat de raad dit jaar instemde met een tijdpad voor investeringen van ca. 140 miljoen tot 2036 voor het bouwen en renoveren van scholen in Delft. Heel belangrijk, want we zien nu hoe vervelend het is als je les moet geven in verouderde bebouwing. Het is niet alleen niet duurzaam, maar de ventilatie is soms ook niet optimaal. Daar stellen we nieuwe eisen aan, want we weten nu meer dan ooit hoe belangrijk die is. Gelukkig hebben we recent alweer de oplevering gezien van twee “vernieuwbouw” projecten: de prachtige Grotius Praktijkschool en de Cornelis Musiusschool. In 2021 gaan we verder met de Internationale Schakelklas, de Maria Duystlaan van de Jan Vermeerschool, en nog veel meer. 

De eerste twee maanden van het jaar 2021 zullen wij druk zijn met de financiële opgaven. En terwijl wij die klus klaren, hopen we dat de coronamaatregelen effect zullen hebben en dat de besmettingscijfers structureel gaan dalen.... Ons aller hoop is gevestigd op het vaccin, en op betere tijden. Delft heeft wat dat betreft enorme veerkracht laten zien in deze moeilijke tijd, daar zijn we dankbaar voor. Jongeren en studenten, ouderen, andere vrijwilligers hebben fantastische initiatieven ontplooid om anderen te helpen. Ik vertrouw erop dat we dat nog even volhouden! 

Ik wens u allen een gezond en gelukkig 2021!