Delftse VVD’ers denken mee over een succesvolle energietransitie en klimaatadaptatie!

De afgelopen maanden hebben zeven enthousiaste VVD-leden de handen ineengeslagen om de VVD-fractie te adviseren over de energietransitie en klimaatadaptatie. In twee verschillende denktanks is nagedacht over de vraag welke liberale aandachtspunten centraal moeten staan in de Delftse aanpak op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. De twee Denktanks hebben een groot aantal artikelen, onderzoeken en stukken gelezen, uitvoerig met elkaar gediscussieerd en uiteindelijk deze week hun resultaten aan de VVD-fractie en het VVD-bestuur gepresenteerd. De Denktank Energietransitie heeft een checklist opgeleverd, de ETER. De Denktank Klimaatadaptie heeft een initiatief bedacht om de urgentie van ons klimaat op een toegankelijke manier onder de aandacht van Delftenaren te brengen. We zijn trots op hun inzet en het resultaat!

De Denktank Energietransitie heeft zoals gezegd een concrete checklist opgeleverd, de Energietransitie Effectrapportage (ETER). Deze helpt ons kritisch te blijven op een doeltreffende, uitvoerbare en betaalbare energietransitie. Het doel van deze checklist is om alle voorstellen en maatregels op het gebied van energie op een goede manier te kunnen beoordelen. Alleen dan kunnen er echt realistische, liberale, betaalbare en (door inwoners) gedragen oplossingen komen. De ETER helpt ons slimme keuzes te maken op het gebied van de energietransitie. Hiermee wordt het beleid dus echt realistisch. 

De Denktank Klimaatadaptatie kwam met een heel ander idee, namelijk met een initiatief voor regentonnen bij publieke gebouwen zoals basisscholen en het stadskantoor. Dit initiatief kan bijdragen aan het creëren van bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid door de bewoners van Delft. De Denktank heeft geadviseerd om dit idee samen met andere partners als het Hoogheemraadschap Delfland, Deltares of de Provincie verder uit te werken. 

Met dank aan deze gemotiveerde en vindingrijke VVD’ers hebben we nu twee concrete oplossingen en ideeën waar wij mee aan de slag kunnen. Wij vonden het mooi en leerzaam traject en er komt nog een vervolg. Via deze weg nogmaals onze grote dank aan de deelnemers van de Denktanks! Ook enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar het bestuur en denk mee.