Delftse VVD-wethouder Hatte van der Woude vertrekt naar Tweede Kamer

Hatte van der Woude staat op nummer 32 van de VVD-kieslijst. Met de huidige verkiezingsuitslag is het zeker dat zij deel gaat uitmaken van de Tweede Kamerfractie.

Hatte legt haar functie met gemengde gevoelens neer: "Ik ben heel blij om op landelijk niveau als volksvertegenwoordiger aan de slag te gaan, maar zal het werk in Delft – en de mensen met wie ik nauw heb samengewerkt - zeker missen. In de afgelopen drie jaar wethouderschap is immers veel tot stand gebracht. Zo hebben we een start gemaakt met het realiseren van een VMBO-MBO onderwijsinstelling en het concept “Smart Makers Delft”op de campus. De International School is opgericht en er is mooie vernieuwingsslag gemaakt in meerdere schoolgebouwen. De groei in jeugdhulp is afgeremd, en een nieuwe inkoopronde met betere contracten voor jeugdhulp is afgerond. In Buitenhof en Kuyperwijk zijn grote stappen gezet: nieuwe woningen in Bethelpark, de ontwikkelingen rond de Reinier de Graaf Gebiedsvisie, verbeteringen in de openbare ruimte en natuurlijk de herinrichting van het Foreestplein. Ik was natuurlijk graag nog bij de verdere realisatie van dit alles geweest. Maar nu ga ik me met dezelfde energie inzetten voor het Kamerlidmaatschap”. 

De VVD Delft draagt oud-wethouder Lennart Harpe voor als opvolger. Harpe is geen onbekende in de Delftse politiek. Van 2006 tot 2014 was hij raadslid en fractievoorzitter van de VVD. In 2014 benoemde de gemeenteraad hem tot wethouder. Zijn portefeuille bestond onder andere uit Verkeer & Vervoer, Grondzaken & Vastgoed en Afvalbeleid. In de vier jaren wethouderschap was Harpe ook verantwoordelijk voor in het oog springende projecten, zoals de realisatie van de spoortunnel, de bouw van het nieuwe stadskantoor en de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug. Na zijn vertrek als wethouder in 2018 genoot Harpe van een sabbatical en hervatte hij zijn werkzaamheden als zelfstandig ondernemer.

VVD-fractievoorzitter Dimitri van Rijn ziet een ervaren wethouder vertrekken, maar was wel voorbereid op het naderende afscheid: “Fantastisch dat Hatte deel gaat uitmaken van de landelijke VVD-fractie en daar haar inbreng gaat hebben. Ik dank Hatte voor wat zij als wethouder voor de stad heeft gerealiseerd en wens haar veel succes in Den Haag. Ik ben blij dat Lennart bereid is Hatte als wethouder te vervangen en de VVD in het college van B&W te vertegenwoordigen. Lennart is een ervaren politicus en bestuurder en zal de werkzaamheden zonder verlies aan kwaliteit voortvarend en met enthousiasme voortzetten”.