Terug van weggeweest

Ik heb mijn afscheidsspeech er toch nog eens op na gelezen, maar toen ik in juni 2018 na 12 jaar lokaal bestuur afscheid nam van de gemeenteraad, had ik niet het voornemen nog eens in de politieke arena terug te keren. En toch is dat gebeurd! De vraag van de bestuursvoorzitter van de VVD Delft of ik wethouder Hatte van der Woude zou willen vervangen, mocht zij gekozen worden tot lid van de Tweede Kamer, heb ik na rijp beraad positief beantwoord.

Want er is nogal wat aan de hand in Delft. De stad staat er financieel slecht voor, Delft moet straks uit de COVID-19 crisis bestuurd worden en de relatie Rijk - gemeenten staat onder druk vanwege de disbalans tussen gemeentelijke verantwoordelijkheden en de middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangen. De gevolgen daarvan zijn binnen het sociaal domein pijnlijk zichtbaar. Belangrijk dus dat de wisseling van de wacht zo geruisloos mogelijk gaat en de opvolgend wethouder “snel op vlieghoogte is”. Vandaar dat ik ja heb gezegd en namens de VVD terugkeer in het college van B&W. Met een heel andere portefeuille dan in de periode 2014-2018, te weten Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie. Inmiddels heb ik de eerste week er op zitten en het voelt weer vertrouwd. Het was een warm welkom en ik wil graag een ieder bedanken voor de leuke reacties en felicitaties. Ik houd jullie op de hoogte van mijn werkzaamheden!

Lennart Harpe
Wethouder Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie