Internationale School Delft

Op dinsdag 16 maart jl. is de projectovereenkomst getekend voor een internationale middelbare school in Delft. De nieuwe International School Delft (ISD) is afgelopen jaar begonnen met een halve klas in tijdelijke huisvesting, maar zal vanaf het schooljaar 2022-2023 een eigen pand krijgen op de locatie van Gele Scheikunde.

Een internationale school in Delft is goed voor ons vestigingsklimaat. Op deze manier wordt onze stad nog aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven, waardoor er meer bedrijvigheid en banen naar onze stad komen.Wat de fractie betreft is dit ook een mooi laatste wapenfeit van onze oud-wethouder Hatte van der Woude die net is gestart als lid van de Tweede Kamer.

Casper Kroes