Circulaire economie: van visie naar grip op uitvoering

Als VVD begrijpen wij dat de druk op schaarse grondstoffen toeneemt en dat we onze ecologische voetprint moeten verkleinen. Dus ja ook als Delft moeten we iets doen, maar in welk tempo en met welke maatregelen? Afgelopen maand hebben we in de Raadscommissie Ruimte & Verkeer het visie document Circulaire Economie ‘Op weg naar een Circulair Delft in 2050’ besproken. Het verhaal klinkt natuurlijk fantastisch, iets waar je bijna niet tegen kunt zijn. Maar hoe zit het met de uitvoering? Dat vinden wij als VVD het belangrijkste, want het dient wel haalbaar en betaalbaar te zijn voor zowel de Gemeente Delft als voor Delftenaren. Daarom geven wij als VVD altijd kaders mee voor de uitvoering.

Het college is met een interessante visie op circulaire economie gekomen. Het uitvoeringsplan, waar alle maatregelen in staan, is niet geschreven. In het financiële herstelplan, dat de gemeente in opdracht van de provincie moest opstellen, zijn de kosten voor het schrijven van het bijbehorende uitvoeringsplan geschrapt. Er is momenteel kortom geen geld voor het uitvoeringsplan. Hoe gaat de Gemeente Delft dan deze visie realiseren? Deze vraag hebben wij als fractie dan ook gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.

Kort gezegd komt het erop neer dat er geen actieve uitvoering van de visie komt. Tot die tijd komen sommige onderdelen van de visie circulaire economie, zoals afvalstromen en de energietransitie, met hun eigen specifieke maatregelen indirect terug als onderdeel van andere beleidsplannen. Als VVD vinden we het belangrijk om grip te houden op de uitvoering en voortgang ook als is deze impliciet. Als fractie hebben wij daarom op voorhand al wel de volgende kaders meegegeven voor de uitvoering:

  • Betaalbaarheid: Een circulaire economie nastreven moet – ook in de verre toekomst – wel betaalbaar blijven voor de Delftse inwoner. Wees transparant over de kosten voor zowel de gemeente als voor de inwoners.
  • Concreetheid en realisme: De visie is nu behoorlijk abstract, zonder concreet pad. Terwijl dat wel nodig is! En laten we dan vooral beginnen met laaghangend fruit en kleine, concrete stappen, voordat we kiezen voor vergaande en onzekere oplossingen. 
  • Maatwerk: de verschillende doelstellingen voor een circulaire economie vragen om een eigen maatwerkaanpak, want: wat voor het ene domein wel werkt, werkt voor het andere domein niet, en waar soms vooral voorlichting effectief is, is in andere situaties repressie beter.
  • Gezamenlijkheid: we kunnen dit als gemeente Delft niet alleen, dit zullen we echt samen met andere overheden, met onze Delftse ondernemers en het onderwijs moeten doen. Laten we dus zeker niet even de grote broek aantrekken. 

Als fractie zullen wij vinger aan de pols blijven houden.

Avinash Krishnasing