Blik vooruit

Het is een bewogen maand geweest. Natuurlijk zijn onze gedachten vooral nog bij de uitkomsten van het debat over het formatieproces. Het is voor bepaalde partijen de aanleiding geweest om een discussie te starten over het leiderschap van Mark Rutte. Zoals Christianne van der Wal en Sophie Hermans al schreven hebben politici van andere partijen het recht op een eigen mening, maar gaan wij - de leden - over wie onze leider is. Met elkaar hierover het gesprek blijven voeren is belangrijk. Binnen ons lokale netwerk weten we elkaar gelukkig snel te vinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben bel of mail mij of onze fractievoorzitter dan direct.

Afgelopen maand was ook voor de VVD Delft een bewogen maand. Onze oud-wethouder Hatte van der Woude is inmiddels geïnstalleerd als Tweede Kamerlid en Bart Smals volgt haar ongetwijfeld snel. In het college van Burgemeester & Wethouders laat Lennart Harpe inmiddels het liberale VVD-geluid horen. Wij mogen als lokaal netwerk trots zijn op deze fantastische volksvertegenwoordigers en bestuurders. Via deze weg wil ik Bart, Hatte en Lennart nogmaals danken voor hun geweldige inzet voor de partij en veel succes wensen in deze nieuwe fase.

Als voorzitter richt ik mijn blik ook vooruit. In mijn agenda staan namelijk - rood omlijnd en met een uitroepteken - de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn al in volle gang. De permanente campagnecommissie heeft bijvoorbeeld al de winnende campagnestrategie opgesteld en ons sociale media team is dagelijks in de weer met het plaatsen van nieuwe berichtjes, foto’s en filmpjes. Nog niet geabonneerd op onze sociale mediakanalen? Doe dit dan direct en vraag eens iemand uit je omgeving dit ook te doen!

Een volgende stap is het opstellen van het winnende verkiezingsprogramma en de winnende kandidatenlijst. Hiervoor worden de komende tijd twee commissies geformeerd die op de algemene ledenvergadering in mei aan u worden voorgelegd. Het gaat hierbij om de kandidaatstellingscommissie en de verkiezingsprogrammacommissie. Mocht u een bijdrage willen leveren aan deze commissies, laat het mij dat weten! Uiteraard kunt u mij ook altijd bellen of mailen wanneer u vragen of opmerkingen hebt.

Samen blijven we met onverminderd veel energie werken aan een liberaler Delft en een liberaler Nederland. Daarbij weten we elkaar snel te vinden via de VVD Delft WhatsAppgroep en blijven met elkaar in gesprek via de Delftse WhatsAppgroep VVD Gedachtenwisseling. We houden het hoofd koel en richten onze blik vooruit. Gemeenteraadsverkiezingen 2022, kom maar op!

Wij spreken elkaar snel weer.

Hartelijke groeten,

Lars Nieuwerf