Wethouder Lennart Harpe stelt zich voor

Ik ben wethouder Lennart Harpe en ik neem het stokje over van oud-wethouder Hatte van der Woude die inmiddels Tweede Kamerlid is.

Delft voelt heel vertrouwd. 55 jaar geleden reed ik met mijn opa en oma in de trein langs Delft over het toen net geopende spoorviaduct, en zag de scheve toren van de Oude Jan. En dat indrukwekkende beeld is eigenlijk altijd blijven hangen. Inmiddels woon ik 33 jaar in onze mooie stad, waar ik acht jaar raadslid ben geweest en van 2014 tot 2018 ook wethouder was. 

Het komende jaar houd ik mij bezig met de portefeuille jeugd, onderwijs, integratie en emancipatie. Ook ben ik gebiedswethouder van de Buitenhof en de Kuyperwijk. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen op een fijne, gezonde en veilige manier kunnen opgroeien, en zodoende een basis leggen voor een mooie toekomst. Ik lever daar graag een bijdrage aan. 

Mijn voorgangster heeft al veel goede dingen bereikt, zo is er samen met de scholen een plan opgesteld voor het doen van investeringen in nieuwe schoolgebouwen. En ook de internationale school gaat starten met de bouw; een prachtige ontwikkeling belangrijk voor de stad met zo veel internationale inwoners en medewerkers. 

Met het manifest 'Jeugd in de stad' hebben diverse partijen verklaard zicht te zullen inzetten voor onze jeugd, onze toekomst. En met de zorgaanbieders hebben we betere afspraken gemaakt. En ondanks de financiƫle problemen binnen het sociaal domein, waarover we stevig in gesprek zijn met het Rijk, blijft het heel belangrijk dat elk kind de zorg krijgt die het echt nodig heeft en daar zet ik me volledig voor in.

Vanuit mijn kamer kijk ik direct uit op de regenboogbrug, en je realiseert je dat je in Delft mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Het is een eer om weer met en voor de stad aan de slag te gaan. Tot ziens!

Zet cookies aan om de video te tonen.