VVD Delft neemt actie om ondernemers door de crisis te helpen

Als VVD Delft staan wij pal voor onze ondernemers. Vooral de horecaondernemers en de organisatoren van evenementen verkeren in zwaar weer. Daarom hebben wij samen met STIP en GroenLinks een initiatiefvoorstel geschreven met daarin een aantal tijdelijke maatregelen.

Ons steunvoorstel bestaat uit drie pijlers:

  1. We willen een tijdelijke verlaging van de financiële lasten;
  2. We willen tijdelijk meer ruimte voor festiviteiten en evenementen zonder daarbij het woongenot van onze bewoners aan te tasten;
  3. We willen een eerlijker speelveld creëren voor ondernemers die niet de luxe tot terrasuitbreiding hebben.

Om direct over te gaan van papier naar actie hebben we tijdens de raadsvergadering van 17 juni het college opgedragen om een korting te geven op de precariobelasting voor bestaande terrassen en om voor 2021 geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijke terrassen. 

Daarnaast heeft de gemeente afgelopen jaar waar mogelijk terrasuitbreidingen aangeboden. Echter is niet bij iedere horecazaak ruimte voor een terras. Om juist ook die ondernemers te helpen sprak de raad gisteravond uit initiatieven op andere locaties in de stad zo goed mogelijk te willen faciliteren. Als fractie hebben wij hierover gezegd: “We willen een gelijk speelveld en nu zijn de ondernemers aan zet om met initiatieven te komen om bijvoorbeeld op een stukje braakliggend terrein of in een park een terras op te zetten. We zijn benieuwd naar hun goede voorstellen!”