Speech Dimitri van Rijn tijdens de Zomer BBQ op 9 juli 2021

Team VVD heeft het afgelopen crisisjaar gestreden voor de belangen van alle Delftenaren. Met een kleine fractie hebben wij het verschil gemaakt en het aankomende politieke jaar staan wij voor de opgave om onze inzet om te zetten in een fantastisch verkiezingsresultaat. De stad is toe aan nieuwe inspiratie en wij willen daar als VVD het voortouw in nemen. Tijdens de VVD BBQ op 9 juli jl. ben ik in mijn speech ingegaan op hoe ik dat wil realiseren. Het was een zwaar politiek jaar, maar met nieuwe energie zullen wij na het zomerreces weer met elkaar aan de slag gaan voor ons Delft. Ik wil u en alle Delftenaren namens de gehele VVD-fractie een heel fijn zomerreces toewensen!

Dimitri van Rijn (fractievoorzitter/raadslid commissie EFB)
Miranda Voogd (raadslid commissie SDW)
Tessa van den Berg (raadslid commissie R&V)
Wouter Labots (commissielid EFB)
Avinash Krishnasing (commissielid R&V)
Casper Kroes (commissielid SDW)
Jan Hoek (fractiesecretaris)


De speech luidde als volgt:

"

Wat fijn om weer op deze wijze bij elkaar te zijn en om met de traditionele VVD BBQ het einde van dit politiek seizoen met elkaar te vieren. Het is precies een jaar geleden dat we in deze zelfde tuin voor de laatste keer fysiek troffen. Ook is het precies een jaar geleden dat ik mijn laatste echte toespraak heb gehouden. Natuurlijk heb ik jullie getrakteerd op een verfrissend en nautisch nieuwjaarsfilmpje, maar ik denk toch dat de meesten van jullie deze fysieke interactie prefereren. Het afgelopen crisisjaar vroeg om een militaire aanpak en het was gevechtswacht op post. Nu lijken we weer terug te gaan naar normale bedrijfsvoering of het nieuwe normaal. Nieuwe omstandigheden vragen om een nieuwe aanpak en andere inspiratie. Tijdens deze toespraak zal ik het dus over een andere boeg gooien en deze keer heb ik mij laten inspireren door good old Hans Wiegel. Natuurlijk vindt iedereen wat van hem, in negatieve en positieve zin, maar desalniettemin kan het zeker inspiratie geven. 

Mensen; vanavond wil ik vooral vooruit kijken naar het aankomende politieke jaar: het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

Mijn toespraak bestaat daarom uit drie delen:

 1. Ten eerste wil ik ingaan op de kracht van Hans Wiegel;
 2. Ten tweede wil ik stilstaan bij de ambitie die wij als VVD Delft moeten hebben tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen;
 3. En tot slot zal ik stil staan bij hoe ik denk dat wij deze ambitie moeten gaan realiseren.

En speciaal voor de fijnproevers. Goed opletten want binnen deze drieslag komt het magische getal zes meerdere malen terug. Ik begin dus met de kracht van Hans Wiegel.


De kracht van Hans Wiegel

Wie is Hans Wiegel?

 • Hans Wiegel is eigenlijk een levende legende. Een man die niet met een gouden lepel in zijn mond is geboren en de nodige tragiek in het leven heeft gekend. 
 • Hij is geboren in 1941 als zoon van een kleine hardwerkende ondernemer (meubelmaker) die van niets veel opbouwt. 
 • Hij was een verlegen jongen tot het moment dat hij werd gekozen als klassenvertegenwoordiger.
 • In 1967 werd hij met 25 jaar jongste Kamerlid ooit.
 • Op zijn 30e werd hij fractievoorzitter en vervolgens oppositieleider ten tijden van de kabinetten Den Uijl.
 • Tussen 1977-1981 is hij in kabinet van Agt I vicepremier en Minister van Binnenlandse Zaken.

Waar stond Hans Wiegel voor?

 • Hij is een conservatief liberaal die voor de VVD vooral de ruimte ziet rechts van het midden. Belangrijke onderwerpen voor hem zijn: veiligheid; een zuinige overheid; lage lasten & loon naar werken; kansgelijkheid in het onderwijs en een harde aanpak van misbruik van sociale voorzieningen, subsidies en uitkeringen moeten terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben.
 • Hij wilde van de VVD een brede volkspartij maken. Een volkspartij die het opneemt voor alle lagen van de bevolking en niet alleen de betere standen.
 • Hij is er inderdaad in geslaagd om van de VVD een bredere partij te maken: van 40.000 leden in 1972 naar meer dan 100.000 leden in 1978!

Wat is dan precies de kracht van Hans Wiegel?

 • Hij weet wat speelt in het land en spreekt burgers direct aan. Hij gaat naar de mensen toe en soms had hij meer dan 250 optredens in zaaltjes per jaar overal in het land! Daarnaast begon hij zijn betogen voor camera steevast met het zich richten tot de mensen in het land.
 • Hij spreekt heldere, begrijpelijke taal en beperkt zich tot kernboodschappen. Hij wilde nooit meer dan drie of vier onderwerpen. Herkenbare issues waarover hij zijn verhaal had. Kies onderwerpen waarvan je weet dat ze leven bij de mensen zei hij. 
 • Hij beschouwt politiek als theater en beschikt over het vermogen tot relativeren. Het is goed om zelf krachtige taal uit te slaan, maar het is belangrijk om ook denken “ach die ander heeft ook wel een beetje gelijk. “Heb impact, maar heb ook plezier”. 
 • Hij heeft een feilloos gevoel voor timing. Denk daarbij aan de nacht van Wiegel waar de impact van zijn acteren vooral werd bepaald door het juiste moment te kiezen.
 • Hij weet wat zijn beperkingen zijn en verzamelde de juiste mensen om zich heen die hem vanuit loyaliteit en deskundigheid voorzagen van tegenspraak. Hij vond het belangrijk om een sfeer van veiligheid te creëren “Geef vertrouwen en loyaliteit en je krijgt er een hoop voor terug”.   
 • Hij heeft een goed gevoel voor humor. Een voorbeeld hiervan is een interactie tussen Wiegel en Koningin Juliana. Koningin Juliana wilde gratie verlenen aan alle gevangen ter ere van de huldiging van prinses Beatrix als koningin. Wiegel gaf aan dat dat niet zo’n goed idee was en niet paste bij ons rechtssysteem. Toen kwam Koningin Juliana op het idee om dan maar naar alle gevangenissen een taart te sturen. Wiegel reageerde daarop: "uitstekend idee majesteit en dan laten wij er met slagroom opspuiten: van harte gefeliciteerd en nog vele jaren!" Daarmee was het idee van de baan.


De ambitie voor de VVD Delft het komende politieke jaar

En dan nu vol met inspiratie naar de ambitie voor de VVD Delft. En laat ik deze maar direct op tafel leggen. We gaan voor 6 zetels!


Hoe gaan wij deze ambitie realiseren?

En hoe gaan wij deze ambitie met elkaar waarmaken. Ik laat mij inspireren door de kracht van Wiegel en noem 6 speerpunten.

 1. Ten eerste gaan wij ons wat mij betreft nog meer profileren als de Volkspartij Voor Delft die de rechterkant van het midden opzoekt. Een volkspartij die het opneemt voor alle lagen van de bevolking en niet alleen de betere standen. Wij zijn er voor alle Delftenaren die wat willen maken van hun leven: starters, studenten, gezinnen, LHBTI’s gepensioneerden, geschoolde arbeiders en kleine zelfstandigen.
 2. Ten tweede zijn wij een club waar het gezellig is, waar je je veilig kunt voelen en die het verschil maakt voor mensen. Wij zijn een geoliede machine die wars is van stoelpotenzagerij en waar iedereen bij mag en wil horen. Dat stralen wij uit en dat moeten wij blijven doen. De VVD is een merk!
 3. En dat merk moet ten derde overal in Delft landen. Als Volkspartij Voor Delft moeten wij nog zichtbaarder worden in de wijken en bij voor de VVD belangrijke doelgroepen zoals ondernemers. Dit is niet alleen een taak voor de fractie, maar een taak voor ons allemaal. Wij zijn allemaal boegbeelden van en voor de VVD!
 4. Ten vierde moeten wij in politieke zin het verschil maken voor Delftenaren. Deze fractie heeft de afgelopen jaren de basis gelegd voor die Volkspartij Voor Delft gelegd. Wij geven het nieuwe verhaal van de VVD concreet handen en voeten op lokaal niveau. De stad is klaar met jarenlange linkse politiek. Mensen in de stad zijn klaar met autootje pesten; afvalscheiden tot ze een ons wegen of het niet kunnen vinden van een passende woning of baan. Mensen zijn klaar met een politiek die bedenkt wat goed is voor de mensheid. Wij als VVD zijn er voor de mensen. Het is ongelofelijk wat wij als fractie samen met eerst Hatte en nu Lennart als wethouder hebben neergezet met drie zetels. Een paar wapenfeiten:
      a. Wij hebben kunnen voorkomen dat de lasten voor Delftenaren en ondernemers stijgen;
      b. Wij hebben het ongebreideld scheiden van afval een halt toe kunnen roepen;
      c. Door de VVD wordt er nu echt werk gemaakt van banen op ieder niveau voor zowel denkers als doeners. Zo zijn wij gaan staan voor de ondernemers van Schieoevers;
      d. Dankzij de VVD is er nu aandacht voor een echt evenwichtige woningmarkt. Dus ook woningen gezinnen en starters;
      e. En door de invloed van de VVD zijn wijken veiliger dan vier jaar geleden door bijvoorbeeld de inzet van camera’s en extra aandacht voor het aanpakken van criminele netwerken;
      f. En dankzij de VVD hebben wij de eerste stappen gezet in de energietransitie onder begeleiding van een liberale checklist die is opgesteld door onze denktank.
 5. Ten vijfde moeten wij onze politieke boodschap ook omhullen met humor en ludieke acties. Uiteraard moet het niet clownesque worden, maar politiek moet ook leuk en begrijpelijk zijn voor mensen. Degene die de beste verkiezingsslogan kan verzinnen krijgt van mij een fles champagne! 
 6. Tot slot moeten de vorige punten leiden tot een kneiter liberaal verkiezingsprogramma, een wervelende campagne en een diverse en kwalitatief hoogstaande kandidatenlijst. Onder de bezielende leiding van Bart, Bianca en Wouter gaat dit vast lukken.
Ik rond af! Of de democratie leeft hangt niet af van structuren, maar van de mensen in de politiek en de manier waarop ze politiek bedrijven. Dank voor al jullie inzet tot nu toe en laten we toosten op een succesvol nieuw politiek jaar!
"