Samen werken aan de toekomst met de Delftenaar centraal

De kerstperiode is een periode van bezinning en bezinning hebben we nodig in deze roerige tijd. Het coronavirus is nog steeds onder ons en treft ook Delftenaren hard. Onze vrijheid staat onder druk en nu meer dan ooit moeten wij ons inzetten om te beschermen wat waardevol is. Het is hartverwarmend en inspirerend om te zien hoe groot de veerkracht en innovativiteit van onze Delftse samenleving is. Of de democratie leeft hangt niet af van structuren, maar van de mensen in de politiek en de manier waarop ze politiek bedrijven. Crisis of geen crisis: de Delftse VVD fractie is springlevend. Wij hebben voortdurend moeten schakelen tussen digitaal vergaderen vanuit de zogenoemde ‘commandocentrale’ aan de Oude Delft danwel fysieke overleggen in de raadszaal. Maar waar we ook zitten: we maken het verschil voor onze Delftenaren!

Voordat wij gaan genieten van het welverdiende kerstreces willen wij graag kort stilstaan bij een aantal memorabele momenten van afgelopen jaar:

 • Het jaar 2021 stond in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het is bijzonder goed nieuws dat Bart Smals en Hatte van der Woude deel uit maken van de Tweede Kamerfractie. Desalniettemin hebben wij als Delftse fractie samen met het bestuur moeten anticiperen op het vertrek van Hatte. Gelukkig hebben wij Lennart Harpe bereid gevonden om het wethouderschap van Hatte over te nemen zonder daarbij aan politieke impact in te boeten;
 • Verder hebben wij als fractie kunnen genieten van inspirerende en leerzame momenten samen. Zo hebben wij in het Art Centre Delft het functioneren van de fractie geëvalueerd aan de hand van inzichten van Hans Wiegel en een ander hoogtepunt was de gezellige BBQ op 9 juli jl. ter afsluiting van het politieke jaar.
 • Daarnaast hebben wij op 6 oktober tijdens de algemene ledenvergadering ons verkiezingsprogramma vastgesteld en op 10 november de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De stad is toe aan nieuwe inspiratie en met deze top 10 en het voorliggende programma moeten wij minstens 5 tot 6 zetels kunnen halen om vervolgens het voortouw te nemen bij de grote uitdagingen waar Delft voor staat. Het is een programma dat past bij een brede volkspartij. Het programma ademt uit dat wij er zijn voor iedereen en het opnemen voor alle lagen van de bevolking. Wij zijn er voor alle Delftenaren die wat willen maken van hun leven en als ze dat door misfortuin niet kunnen dan zijn we er ook voor hen.


Dan nog wat inhoudelijke hoogtepunten:

 • Tijdens de Algemene Beschouwingen (Programmabegroting 2022-2025) heeft onze de lijsttrekker de visie van de VVD Delft uiteengezet. Omdat deze coalitieperiode bijna afgelopen is blikten veel partijen vooruit naar de volgende periode, zo ook de VVD. Dit hebben we gedaan aan de hand van de 5 grote uitdagingen voor Delft, zie: VVD Delft - "Samen voor een toekomst met de Delftenaar centraal" - Algemene Beschouwingen.
 • Tijdens de afgelopen raadsvergaderingen hebben wij onder meer gestuurd op:
      Een veiliger Delft. Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij gesproken over het volgen van burgers op sociale media. Wij vinden dat sommige partijen doorslaan. Als VVD pleiten wij voor realiteitszin. Social media is de nieuwe openbare ruimte en om de veiligheid te kunnen blijven garanderen moet ook de gemeente de grenzen opzoeken van wat kan. In het licht van de toenemende ondermijnende criminaliteit en de onrust die we de afgelopen maanden in Nederland hebben gezien, is het noodzakelijk dat Delft ook online een goede informatiepositie heeft en kan behouden met als doel de veiligheid van alle Delftenaren te garanderen;
      Het door de crisis helpen van cultuur-en horecaondernemers. Zo hebben wij het college de opdracht gegeven om een korting te geven op de precariobelasting voor bestaande terrassen en daarbij ook aandacht te schenken aan horecaondernemers die geen terrassen hebben. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat er voor het in november vastgestelde cultuurkader een heldere uitvoeringsagenda wordt opgesteld met daarin aandacht voor: 1. een duidelijke prioriteitstelling van activiteiten die op korte, middellange en lange termijn moeten worden opgepakt; en 2. een heldere financiële onderbouwing van de activiteiten ook als daar vooralsnog geen geld voor beschikbaar is;
      Het op een realistische wijze verminderen van de CO2-uitstoot in Delft. Aan de hand van onze liberale checklist “Energietransitie” hebben het college opgeroepen om inwoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen en concreet hulp te bieden bij vragen hierover. Ook hebben wij aangedrongen op betaalbaarheid voor en keuzevrijheid van inwoners. Zo willen wij dat de gemeente onze inwoners in Buitenhof, Voorhof, maar ook andere wijken, slechts kan verleiden, maar nooit kan dwingen tot bijvoorbeeld aansluiting op het open warmtenet.
      Betaalbare zorg op maat. Wij blijven schrikken van de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein en met name de WMO. We ontkomen er niet aan om nu echt de kosten te gaan beheersen door in te zetten op meer efficiëntie en afschaling van zware naar lichte ondersteuning. Als VVD zien we veel kansen in preventie en gemeenschapsvorming. Er zijn veel inwoners en verenigingen die iets voor Delft en haar Delftenaren willen en kunnen betekenen. In de afgelopen twee raadsvergaderingen hebben wij ons daarom ​doormiddel van het indienen van twee moties ​​ingezet voor het versterken van de voorliggende voorzieningen en het in samenhang brengen van deze voorzieningen met de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd.

Als VVD, de Volkspartij Voor Delft, zijn wij er voor alle Delftenaren. Samen met jullie blijven wij werken aan een rechtvaardiger, duurzamer, gezonder en veiliger Delft. Hand in hand en zij aan zij stappen we de toekomst in. Voor nu hoop ik dat u met uw dierbaren kunt genieten van een rustige en welverdiende Kerstperiode. We wensen u hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar toe! Wees loyaal, koop lokaal en kies aankomend jaar liberaal!

Dimitri van Rijn
Miranda Voogt
Tessa van den Berg
Avinash Krishnasing
Casper Kroes
Wouter Labots
Jan Hoek