Van het gas af, maar door de gasprijs toch meer betalen voor een warmtenet?!

Op 24 januari verscheen in de Volkskrant een artikel met de titel “Ik ben toch van het gas af, waarom betaal ik dan opeens zoveel meer voor het warmtenet?” (1) . In het artikel is te lezen dat ongeveer 500.000 Nederlandse huishoudens vanaf deze maand fors meer betalen voor de warmte via een warmtenet. De reden voor die stijging is de hoge gasprijs. Veel bewoners zijn daar boos over. Want hun woningen zijn toch juist ‘van het gas af’? Naar aanleiding van de zorgen in het artikel heeft de VVD Delft het college vandaag schriftelijke vragen gesteld over het Open Warmtenet Delft, dat in onze eigen stad in voorbereiding is.

 1. Is het college op de hoogte van het artikel in de Volkskrant, getiteld “Ik ben toch van het gas af waarom betaal ik dan opeens zoveel meer voor het warmtenet”?

 2. Wat zijn de verwachtingen van het college over de energieprijzen voor de huurders van de woningbouwcomplexen die in Buitenhof en Voorhof aangesloten worden op het Open Warmtenet Delft? En voor de eventuele later nog aan te sluiten particuliere woningeigenaren in deze wijken?
  A) Is de stijging mogelijk net zo hoog als de voorbeelden uit het artikel, dus circa 41%?
  B) Zijn er afspraken gemaakt over de maximale stijging van de energieprijzen voor de huurders van de woningbouwcomplexen in Voorhof en Buitenhof? Zo ja, welke afspraken zijn dat?

 3. Welke mogelijkheden zijn er voor de in vraag 2 genoemde huurders en eventuele particuliere woningeigenaren om van leverancier over te stappen, als zij de kosten niet meer kunnen of willen betalen?

 4. In het artikel is te lezen dat de prijzen voor energie uit een warmtenet zijn gekoppeld aan de gasprijzen. Dit komt onder andere omdat gas voor bijna alle warmtenetten nog steeds als directe energiebron wordt gebruikt. Is daar in Delft ook sprake van?
  A) Zo ja: hoe duurzaam is het open warmtenet in Delft dan echt?
  B) Zo ja: wat is dan nog de motivatie voor bewoners om vrijwillig over te gaan op het Open Warmtenet Delft?

 5. Het artikel eindigt met een belangrijke les van de Woonbond, namelijk dat niets duurzamer en voordeliger is dan minder energie gebruiken. Isolatie van woningen moet dus topprioriteit zijn. Is het college dat met de Woonbond eens? En hoe gaat het college hier in Delft topprioriteit van maken?


Namens de VVD Delft,

Tessa van den Berg
Raadslid Commissie Ruimte en Verkieer (RV)
(1) https://www.volkskrant.nl/economie/ik-ben-toch-van-het-gas-af-waarom-betaal-ik-dan-opeens-zoveel-meer-voor-het-warmtenet~bcb16e66/