Maakstad aan de Schie: VVD Delft stelt werken boven wonen in ontwikkeling van Schieoevers

Voor de VVD Delft moet Delft een aantrekkelijke stad zijn om te ondernemen, zowel voor starters als voor bestaande bedrijven die willen groeien. Voor de maakindustrie willen we volop ruimte bieden in het gebied Schieoevers. Daar stellen wij werken boven wonen. In het Ontwikkelplan Schieoevers Noord noemen we het gebied zelfs trots ‘Maakstad aan de Schie’. De VVD Delft vindt het belangrijk dat de huidige bedrijven in het gebied niet worden beknot en nieuwe bedrijven mooie ontwikkelkansen krijgen

Deze positionering zou wat ons betreft in alle communicatie over Schieoevers Noord een plaats moeten krijgen. We zien echter dat her en der Schieoevers toch vooral of zelfs alleen maar als woonwijk wordt genoemd. Daar maakt de VVD Delft zich zorgen over. Daarom hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Deze vragen vindt u hieronder.