Elektrische deelscooters in Delft: helemaal niet zo ‘groen’ als wordt beweerd

Afgelopen week zagen wij een online artikel over deelscooters: “De kleur is het enige groene aan deelscooters Felyx” (1). Na een klacht van Actiegroep Scootervrij heeft de Reclamecodecommissie de uitspraak gedaan dat de duurzaamheidsclaims van deelscooterbedrijven zoals Felyx en GO overdreven zijn. Zo genereert een elektrische deelscooter twee keer zoveel CO2-uitstoot als een eigen elektrische scooter. En uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de scootterritjes een OV- of autorit vervangt. De andere helft vervangt fietsen en lopen.

We zijn erg benieuwd hoe dit er in Delft uit ziet en wat het oordeel van het college is over de duurzaamheid van deze deelscooters. Daarom hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Deze vragen vindt u hier:

 1. Kent het college het artikel “De kleur is het enige groene aan deelscooters Felyx”, gepubliceerd op 4 februari 2022?
 2. Wat vindt het college van de verplichting voor de deelscooterbedrijven om hun duurzaamheidsclaims te matigen, omdat deelscooters helemaal niet zo duurzaam zijn als zij steeds hebben beweerd? Herkent het college zich daar in?
 3. Volgens een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteit genereert een elektrische deelscooter twee keer zoveel CO2-uitstoot als een eigen elektrische scooter. Hierover willen we het volgende weten:
      A) Is het college het met ons eens dat het gebruik van de Felyx-deelscooters daarmee strijdig is met de doelstellingen voor een CO2-neutraal Delft?
      B) Is vermindering van de CO2-uitstoot voor het college een reden geweest om de elektrische deelscooters in Delft de ruimte te bieden? Moet dit op basis van de genoemde resultaten in het artikel nu worden herzien? Waarom wel of niet?
 4. Onderzoeksbureau CEDelft heeft de gevolgen van deelmobiliteit onderzocht. Uit hun rapport blijkt dat de helft van de scootterritjes een OV- of autorit vervangt. De andere helft vervangt fietsen en lopen. Hierover willen we het volgende weten:
      A) Zijn er ook gegevens over de Delftse gebruikers van de deelscooters beschikbaar? Zo ja: welk soort vervoersmiddel of vervoerswijze wordt er in Delft vervangen door het gebruik van de deelscooters? Is dat ook in Delft voor 50% een fietsritje of wandeling?
      B) Klopt het dat het college met het aanbieden van deelscooters tot doel had om het autogebruik te verminderen? Wordt die doelstelling gehaald? Zo niet, moet het college de mogelijkheden van deelscooters in Delft daarom herzien? Waarom wel of niet?
 5. Welke doelgroepen (bijvoorbeeld op basis van leeftijd of locatie) maken er gebruik van de scooters in Delft? Is dat ook de doelgroep die het college voor ogen heeft gehad bij het introduceren van de deelscooters? Waarom wel of waarom niet?

We zien uit naar uw reactie.

Vriendelijke groet,
Namens VVD Delft,
Tessa van den Berg


(1) https://www.change.inc/mobiliteit/de-kleur-is-het-enige-groene-aan-deelscooters-felyx-37678