Scholen schuiven niet in Tanthof

Al geruime tijd spreken wij in de gemeenteraad over het samenvoegen en verschuiven van zes scholen in Tanthof. Door de vergrijzing in de wijk is het leerlingenaantal afgenomen en zijn er lege klaslokalen ontstaan. Het eerdere voorstel was dat er één grote school zou komen met daarin drie kleinere scholen. Dat plan is uitvoerig onderzocht en bleek niet haalbaar. Daarom ligt er nu een alternatief plan op tafel. Een plan waarmee niet alleen de scholen en de leerlingen geholpen zijn, maar uiteindelijk ook de gehele wijk. De scholen blijven op hun huidige plek en in aanvulling op de bouw van de scholen is er een integrale wijkagenda opgesteld, waarmee gewerkt wordt aan het toevoegen van nieuwe woningen voor senioren. Dat is een grote wens van de VVD Delft omdat hiermee woningen in Tanthof vrijkomen voor gezinnen. Daarnaast draagt de integrale wijkagenda ook bij aan de leefbaarheid, het groen, de voorzieningen en het behoud van de winkelcentra. De wijkbewoners worden betrokken bij de verdere invulling van deze plannen. 

Wat de VVD betreft zijn wij erg blij met de plannen en de aanpak die er nu ligt. Daarom is het nu erg belangrijk om vooruit te kijken en snelheid te maken met de bouw van de drie nieuwe scholen en de uitvoering van de integrale wijkagenda. Wij hebben het college gevraagd om snelheid te maken, zodat de kosten voor de leegstand in de scholen zo laag mogelijk blijven en de leerlingen zo spoedig mogelijk de gedateerde panden kunnen verlaten en in mooie nieuwe moderne schoolpanden onderwijs krijgen.