Regenboogdebat

Op zaterdag 26 februari was ik namens de VVD Delft aanwezig bij het regenboog debat, georganiseerd door DWH. Dat is het debat dat gaat over het LHBTIQ+ beleid. De afkorting staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender personen, intersekse personen, queer personen en anderen wat buiten de samenleving wordt gezien als ‘standaard’. 

Bij de VVD hoort iedereen erbij, ongeacht achtergrond en geaardheid. Wij zien een stad voor ons waarin iedereen in alle veiligheid Delftenaar kan zijn.  

Daarom staan wij voor: 

  • Het keihard aanpakken van geweld tegen LHBTIQA+ 
  • LHBTIQA+ vriendelijke onderwijsinstellingen en sportverenigingen 
  • En staan wij voor waarde neutraal onderwijs 

De VVD staat voor een inclusieve waardevrije en veilige samenleving. Wij keuren elke vorm van discriminatie af. Iedereen moet zich welkom en veilig voelen op straat en bij de overheid. Dat is voor ons liberalen eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is en er daadwerkelijk misstanden zijn, moet dat wat ons betreft keihard worden aangepakt.  

Daarom zijn wij blij dat iedere gemeente in Nederland een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening heeft waar je terechtkunt na het ervaren van discriminatie. Deze Antidiscriminatiebureaus geven, onder andere, advies en ondersteuning bij klachten over discriminatie. Ook wordt iedere klacht geregistreerd. Zo houden de overheid en de politie een overzicht van discriminatie in Nederland en wordt discriminatie bestreden.  

Wij geloven in dialoog en ontmoeting. Wij vinden het belangrijk dat de ervaringsdeskundigen betrokken worden bij het opstellen en ontwikkelen van lokaal beleid. Echter, de VVD is geen voorstander van specifiek doelgroepenbeleid. En ook niet voor het verstrekken van subsidie aan activiteiten die gericht is op één groep en andere groepen uitsluit. Wij geloven er sterk in dat je elkaar juist dient op te zoeken en niet gesegregeerd van elkaar activiteiten ontplooit.  

Kortom, de VVD Delft is een realistische en pragmatisch partij die let op de uitgaven. En wat ons betreft gaat het juist om met elkaar de dialoog aan te gaan over dit soort zaken. Zoals tolerantie, respect, inclusie en openheid zodat die gaan gelden als vaste waarden. Dit sluit volledig aan bij waar wij als VVD voor staan: gelijkwaardigheid, vrijheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en veiligheid. Daarom zit je bij de VVD altijd goed. Voel je vrij, doe mee en stem 16 maart VVD! 

Ben je benieuwd wat ik daar nog meer gezegd heb? Kijk het hier terug: Delft || Regenboogdebat Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - YouTube