Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 20 april vond ledenvergadering van de Delftse VVD plaats. Een belangrijke avond waarin onder andere het secretarieel jaarverslag 2021 en de financiële jaarstukken 2021 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

Tijdens deze avond is ook afscheid genomen van Jurriaan de Lange als penningmeester. Via deze weg wil het bestuur hem nogmaals danken voor zijn jarenlange inzet. Peter van Oevelen is geïnstalleerd als de nieuwe penningmeester van de afdeling.


De bijeenkomst stond verder in het teken van een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en een bespreking van de huidige coalitieonderhandelingen. Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het schrijven van het verkiezingsprogramma en actief zijn geweest in de campagnecommissie zijn bedankt en ontvangen een attentie. Fractievoorzitter Dimitri van Rijn heeft zijn observaties over de coalitieonderhandelingen gedeeld en aangegeven wat de plannen van de Delftse VVD hieromtrent zijn. Daarbij is ook aangegeven dat de nieuwe VVD-fractie het advies van de kandidaatstellingscommissie overneemt en Dimitri van Rijn voordraagt als wethouderskandidaat. Indien Dimitri inderdaad wethouder wordt zal Miranda Voogt het fractievoorzitterschap overnemen.