Tussenbericht Informateur

De informateur, Pieter Guldemond, heeft met alle partijen gesproken en geeft in een video boodschap meer informatie hierover. Er worden nog geen concrete samenstelleingen genoemd, maar hij geeft aan dat alle partijen constructief in de wedstrijd zitten.


Zet cookies aan om de video te tonen.