Van constructieve coalitiepartij naar oppositieleider

De afgelopen jaren heeft de Delftse VVD als coalitiepartij het verschil gemaakt. Op basis van eerlijke, loyale, transparante en liberale politiek heeft de fractie keihard gewerkt aan een mooier en beter Delft. Tijdens de verkiezingen zijn wij beloond voor een politiek waarin de Delftenaar centraal staat. Helaas zal de VVD, ondanks de realistische politiek, de flitsende campagne en de goede verkiezingsuitslag, niet terugkeren in een nieuw college.

Op 25 mei jl. is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en op 15 juni zal dit akkoord worden besproken tijdens een ingelaste Raadsvergadering. Daarnaast zal er op 7 juni een hoorzitting zijn waarin de kandidaatwethouders zullen worden voorgesteld. De VVD fractie zal vol overgave en met nieuwe energie invulling geven aan de nieuwe rol. Vanuit de oppositie zal de Delftse VVD blijven werken aan een beter en liberaler Delft met de Delftenaar centraal en tijdens de Raadsvergadering van 2 juni jl. kunt u de eerste contouren zien van de vernieuwde VVD als oppositieleider. De komende weken wordt u nader geïnformeerd over hoe de Delftse VVD zich in woord en daad verhouden tot de nieuwe linkse politieke bestuursrealiteit.