Onverklaarbaar en achter gesloten deuren: de Verenigde Oppositie blikt terug op de formatie

Gisteren werd tijdens de raadsvergadering het coalitieakoord gepresenteerd. Dimitri heeft samen met andere fractievoorzitters de oppositie verenigd, wat heeft geleid tot een vijf puntenplan. Dimitri heeft dit plan gepresenteerd, samen met onze blik op het (in)formatieproces en het coalitieakkoord.

Het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord is een op hoofdlijnen akkoord opgesteld achter een gesloten deur. Als VVD zijn wij best te spreken over de thema’s waarop het college de komende jaren het verschil wil gaan maken. Dit zijn namelijk ook exact de thema’s waar wij op willen doorpakken en we hopen dat wij elkaar daar kunnen gaan vinden. Wel hebben we wat zorgen over of dat daadwerkelijk gaat lukken. Dimitri ligt in zijn betoog (te vinden als bijlage) vier aandachtspunten toe.

Omdat wij niet een partij zijn die zomaar wat langs de kant staat te roepen, hebben we een tegenvoorstel. Als oppositiepartijen hebben wij de verbinding met elkaar opgezocht, omdat we ons zorgen maken over de stad en de manier waarop het nieuwe college en het coalitieakkoord tot stand zijn gekomen. Ons kritriek op deze processen en de uitkomst daarvan is hieronder terug te vinden als bijlage. Als Verenigde Oppositie hebben wij onze visie en concrete ideeën die Delft mooier, beter en sterker maken vertaald in een vijf-punten-plan. Onze fractievoorzitter Dimitri ligt deze in zijn betoog toe. Het volledige vijf puntenplan is te vinden als bijlage.

Tijdens de verkiezingen zijn wij als de Delftse VVD voor onze politiek beloond. Desalniettemin mochten wij, na 8 jaar politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid te hebben gedragen, niet meer terugkeren in een nieuwe coalitie. Wij zullen dit lot moedig en zonder zurigheid dragen, omdat wij in onze politiek de Delftenaar centraal zetten en niet onszelf. Wel zijn we zeer kritisch op het formatieproces en de wijze waarop het gezochte advies van de informateur tot stand is gekomen. Dimitri licht dit in zijn betoog verder toe, en onze volledige visie is terug te vinden als bijlage.