Geld voor uitvoer oppositieakkoord De Delftenaar centraal

Het nieuwe coalitieakkoord is een feit. Een coalitieakkoord dat sterk op hoofdlijnen is en verder uitgewerkt moet worden. De coalitiepartijen hebben zowel de oppositiepartijen als de stad gevraagd om tot die gezamenlijke uitwerking te komen.

Als kersverse oppositiepartij hebben wij, samen met de andere oppositiepartijen, de uitnodiging van de coalitie met beide handen aangegrepen. Wij hebben daarom onze visie op en concrete ideeën voor Delft vertaald in een vijf-punten-plan. Met dit vijf-punten-plan laten wij als verenigde oppositie zien dat wij bereid zijn om mee te denken over hoe Delft de komende jaren een stad voor alle Delftenaren kan zijn. Afgelopen donderdag hebben we tijdens de raadsvergadering daarom een motie ingediend om kort na het einde van het zomerreces een (openbare) raadsconferentie houden. Onze wens is om tijdens die conferentie het coalitieakkoord met onze vijf punten te gaan verrijken. De motie is unaniem aangenomen, een ontzettend mooi resultaat. Ook hebben we afgedwongen dat er regelruimte komt in de begroting om ideeën van de oppositie uit het vijf-punten-plan uit te werken én om te bespreken hoe het proces formatie en informatie kan worden verbeterd.

De VVD stond ook nog aan de lat van twee andere moties: één over het verlagen van de woonlasten en één over een betaalbare energietransitie. De boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, de benzineprijzen gaan door het dak en daar komt dan in Delft in 2023 en 2025 ook nog een forse stijging van de lokale lasten bij. Wij hebben daarom benadrukt dat we de stijging van de woonlasten voor bewoners willen dempen, met gebruik van de extra middelen vanuit het Rijk. Dit om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en afhankelijk worden van de gemeente voor hun bestaanszekerheid. 

Ook hebben we het college gevraagd om zo snel mogelijk met een uitgewerkt uitvoeringsplan voor het bestrijden van energiearmoede te komen. Voor een groot aantal woningeigenaren in Delft is het financieel namelijk niet mogelijk om hun woning te verduurzamen. Bovendien heeft bijna 20% van alle huishoudens te maken met energiearmoede, vooral in Buitenhof, Voorhof of Wippolder. De energietransitie kan echter alleen maar slagen als we het voor iedereen haalbaar en betaalbaar houden. Sterker nog: als we de energietransitie goed organiseren, kunnen klimaatdoelen én het tegengaan van energiearmoede samen gaan. 


Dimitri van Rijn
Miranda Voogt
Tessa van den Berg
Wouter Labots
Lucas van Wees
Avinash Krishnasing